Tag Archives: Gabriel Bethlen

Luptele pentru stăpânirea Transilvaniei în primul deceniu al secolului al XVII-lea. Întărirea puterii centrale în timpul lui Gabriel Bethlen (1613-1629)

Luptele dintre facţiunile nobiliare Primul deceniu al veacului al XVII-lea din istoria Transilvaniei reprezintă o perioada de mari competiţii pentru putere între facţiunile nobiliare. Moartea lui Mihai Viteazul a dezlănţuit şi în Transilvania – aşa cum s-a întâmplat de altminteri, şi în Ţara Românească şi Moldova – lupta ţinută în frâu de guvernarea autoritară a domnului unificator. Se creează posibilitatea unei sporiri simţitoare a influenţei marii nobilimi în conducerea treburilor publice, în condiţiile luptei pentru restaurarea dominaţiei otomane în Transilvania. Asasinarea lui Mihai Viteazul n-a asigurat nici liniştea şi nici stăpânirea habsburgică în Transilvania. Mercenarii generalului Basta săvârşeau devastări şi …

Read More »

Domnia lui Gabriel Bethlen (1613-1629)

În timpul domniei lui Gabriel Bethlen s-au făcut eforturi susţinute pentru întărirea autorităţii princiare. Tendinţele de consolidare a puterii centrale s-au ciocnit însă de împotrivirea marii nobilimi, care îşi vedea periclitat rolul precumpănitor pe care-l dobândise în conducerea statului. Revocarea înstrăinărilor din domeniile fiscale prin hotărârea dietei din 1615, măsurile luate în interesul dezvoltării meşteşugurilor şi a comerţului, stimularea producţiei de mărfuri, instituirea unor monopoluri de stat, reforma politicii fiscale, anexarea celor şapte comitate (Borsod, Abauj, Zemplen, Szabolcs, Ugocsa, Bereg, Satu Mare) prin pacea de la Mikulov (1622) au sporit considerabil veniturile principelui, care s-au ridicat la suma de jumătate …

Read More »