Tag Archives: Folclorişti

Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa

Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa (5 septembrie 1895, Bistriţa, judeţul Mehedinţi – 2 februarie 1992, Bistriţa) – folclorist. Este fiul Alexandrei (născută Gămănescu) şi al lui Nicolae Dumitrescu. Urmează un an la Liceul „Traian” din Turnu Severin, apoi va absolvi Seminarul „Sf. Nicolae” de la Bistriţa, judeţul Vâlcea (1916). Devine iniţial învăţător suplinitor la Bistriţa, judeţul Mehedinţi, învăţător la Cârjei, pentru ca în final să se stabilească în comuna natală, unde va fi preot (hirotonit în 1922). Prin dârzenie, tenacitate, şi-a înzestrat localitatea, într-un avânt înrudit cu spiritul acţiunilor lui Spiru Haret, cu casă de citire, cămin cultural, farmacie, muzeu, bancă populară …

Read More »

Serafim Duicu

Serafim Duicu (6 august 1938, Tismana, judeţul Gorj – 19 octombrie 1996, Târgu Mureş) – folclorişti şi istoric literar. Este fiul Elenei (născută Răcoina) şi al lui Serafim Duicu, tâmplar. A urmat clasele primare în satul natal. După studii pedagogice la Târgu Jiu şi Craiova (absolvite în 1956), face studii universitare de filologie la Cluj (1956-1961). Funcţionează ca profesor la Blaj (1961-1964), asistent universitar la Târgu Mureş (1964-1974), redactor la „Vatra” (1974-1978), profesor la Academia de Artă Teatrală din Târgu Mureş (din 1978), consilier-şef al Inspectoratului pentru Cultură al judeţului Mureş (1990-1992), secretar de stat în Ministerul Culturii (1995), redactor …

Read More »

Samuel Domokos

Samuel Domokos (16 martie 1913, Ciugudul de Jos, judeţul Alba) – folclorist, istoric literar şi bibliograf maghiar. Absolvent al Facultăţii de Filologie de la Universitatea din Cluj, este profesor de liceu la Năsăud (1940-1944) şi la Budapesta (1945-1947); din 1948 – asistent, lector, apoi conferenţiar, şef de catedră, profesor la Catedra de limba şi literatura română a Universităţii „Eotvos Lorand” din Budapesta. De aici s-a pensionat în 1978, dar a predat până în 1983 istoria literaturii române din secolul al XX-lea. Colaborează cu studii, articole şi recenzii din domeniul literaturii române la revistele din Ungaria „Filologiai Kozlony”, „Vilagirodalmi Figyelo”, „Helikon”, …

Read More »

Eugeniu Dobrotă

Eugeniu Dobrotă (23 decembrie 1893, Poiana Sibiului, judeţul Sibiu – 11 decembrie 1973, Poiana Sibiului) – prozator şi culegător de folclor. Este fiul Elisabetei şi a lui Nicolae Dobrotă, preot. Şi-a început studiile în localitatea natală şi le-a continuat la gimnaziul românesc din Braşov şi la Facultăţile de Medicină din Cluj (1912-1913, 1919-1921) şi Budapesta (1917-1918). Pentru a nu fi trimis în război, în perioada 1913-1917, urmează şi cursurile Facultăţii de Teologie din Sibiu. Între 1921 şi 1925, funcţionează ca asistent la Facultatea de Medicină din Cluj, pentru ca apoi să ocupe postul de medic-şef al dispensarului din Poiana Sibiului, …

Read More »

Alexandru Dobre

Alexandru Dobre (15 mai 1940, Fierbinţi, judeţul Ialomiţa) – folclorist. Este fiul Vasilicăi (născută Dedu) şi al lui Dumitru Dobre. Urmează, după studii liceale la Bucureşti şi Fierbinţi, Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1958-1963). Lucrează, succesiv, ca director de cămin cultural în Fierbinţi (1957-1959), ofiţer activ (1963-1971), redactor la „Scânteia tineretului”, referent de specialitate la cancelaria Academiei Române (1977-1989). Este membru în comitetul de redacţie al „Analelor Academiei Române” (1977-1989), membru în comitetul de redacţie (1979), secretar responsabil de redacţie (1980-1985) şi redactor-şef (din 1986) al „Revistei de etnografie şi folclor”, redactor responsabil adjunct al „Memoriilor Comisiei de …

Read More »

Ion G. Dimitriu

Ion G. Dimitriu (11 august 1900, Creţeşti, judeţul Ilfov – 12 martie 1978, Nurnberg, Germania) – poet, folclorist, traducător şi istoric literar. Este fiul Ecaterinei (născută Pascal) şi al lui Gheorghe Dimitriu. După liceul (1912-1920) la Giurgiu şi Bucureşti, face studii universitare de filologie romanică (română, italiană, provensală) la Bucureşti (1920-1924), Rostock (1942) şi Hamburg (1947), aici luându-şi şi doctoratul în filologie, cu teza Die sprichwortlichen Redensarten in der rumanischen Sprache. Este, succesiv, profesor de liceu la Cernavodă, Giurgiu şi Bucureşti (1924-1935), lector de limba şi literatura română la Universitatea Hanseatică din Hamburg (1945-1949), bibliotecar la Fundagao Getulio Vargas şi …

Read More »

Ion Diaconu

Ion Diaconu (24 septembrie 1903, Spineşti, judeţul Vrancea – 9 decembrie 1984, Iaşi) – folclorist şi publicist. Este fiul Măriuţei şi al lui Ioan C. Diaconu, notar şi dascăl de biserică. După studii liceale la Focşani (1915-1923), face studii la Facultatea de Litere şi Filosof ie din Bucureşti (1923-1926), unde îi sunt profesori Ovid Densusianu, care îi devine mentor, Nicolae Cartojan şi Charles Drouhet. Funcţionează ca profesor de limba şi literatura română la Focşani (1929-1963). Aici înfiinţează şi conduce Muzeul de Etnografie şi Istorie, este secretar al subsecţiei de conferinţe Focşani a Fundaţiei Culturale Regale (1934-1940), timp în care, în …

Read More »

Nicolae Densuşianu

Nicolae Densuşianu (18 aprilie 1846, Densuş, judeţul Hunedoara – 24 martie 1911, Bucureşti) – istoric, filolog, literat, etnograf, folclorist şi jurist. Este fiul Sofiei (născută Popovici) şi al preotului Bizanţiu (Vizantie) Pop şi frate mai tânăr al lui Aron Densuşianu. Viitorul istoric şi-a început studiile la Haţeg, continuându-le la gimnaziul din Blaj, condus de Timotei Cipariu. Din 1865 până în 1869 a fost student al Academiei de Drept din Sibiu. După absolvire, lucrează un timp în cancelaria de avocat a fratelui său, iar din 1872 practică el însuşi avocatura mai întâi în Făgăraş, apoi, până în 1877, în Braşov. Încă …

Read More »

Ovid Densusianu

Ovid Aron Densusianu (pronunţat Densuşianu) (29 decembrie 1873, Făgăraş, judeţul Braşov – 8 iunie 1938, Bucureşti) – poet, filolog, folclorist, critic şi istoric literar. Descendent al unei vechi familii ardelene de origine ţărănească (hunedoreană prin tată, braşoveană prin mamă), din care se ridicaseră o seamă de preoţi, fiu al Elenei (născută Circa) şi al lui Aron Densuşianu şi nepot de frate al istoricului Nicolae Densuşianu, Densusianu a urmat cursul primar în Satu Lung, Făgăraş şi Braşov, pe cel secundar în Iaşi, unde şi-a făcut şi studiile superioare, încheindu-le, asemenea lui Nicolae Iorga mai înainte, după doar un an şi jumătate …

Read More »

Iordan Datcu

Iordan Datcu (10 iunie 1933, Băcăleşti, judeţul Teleorman) – folclorist, editor şi istoric literar. Este fiul Radei (născută Lupu) şi al lui Oprea Datcu, ţărani. După absolvirea liceului la Roşiori de Vede (1944-1952), urmează Facultatea de Filologie la Universitatea din Bucureşti (1952-1957). Este mai întâi profesor la şcolile din Crângeni şi Băcăleşti, din judeţul Teleorman, apoi redactor la Editura pentru Literatură (1963-1969) şi Editura Minerva (1963-1994). Din 1994, funcţionează ca cercetător la Institutul de Filosof ie al Academiei Române şi apoi la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, unde i se încredinţează responsabilitatea de redactor coordonator al Dicţionarului …

Read More »