Tag Archives: Folclor

Creaţia populară. Folclorul copiilor

Folclorul copiilor constituie un gen de sine stătător care însoţeşte pe copil în toate manifestările, dezvoltându-se de-a lungul secolelor în strânsă legătură cu jocurile lor şi cu educaţia pe care o primeau în familie. Trăsătura distinctivă a genului rezultă din particularităţile de vârstă ale copilului, care au determinat anumite trăsături de conţinut şi modul de realizare al acestuia. Folclorul copiilor este un sector aparte de manifestare folclorică, un fenomen artistic independent, o lume în care copilul trăieşte şi se formează, foarte bogat şi variat. Este în acelaşi timp un gen aparte, paralel folclorului adulţilor, pe care de multe ori îl …

Read More »

Filologia şi folclorul în ţările române în perioada destrămării feudalismului

Problema limbii a fost abordată, în epoca de descompunere a feudalismului, cu o vigoare nemaiîntâlnită. Unitatea limbii literare era un factor constitutiv al unităţii naţionale, pe care o urmărea noua ideologie, formată de burghezia în ascensiune. Dacă unitatea politică era un obiectiv care cerea de la mulţi îndelungate eforturi, realizarea unei limbi literare unitare, epurarea şi îmbogăţirea ei pentru a răspunde exigenţelor gradului de dezvoltare a societăţii, s-a urmărit de asemenea prin strădaniile unei intelectualităţi româneşti, care depăşea cu mult cercul îngust al specialiştilor filologi. Pe de altă parte, problema originii limbii era o armă în mâinile filologiei militante, după …

Read More »