Tag Archives: Fluviul Dunărea

Formaţiunile politice de la Dunăre în secolul al X-lea

Izvoarele narative şi mărturiile arheologice atestă în diferite locuri din Transilvania, Moldova, Muntenia şi Dobrogea existenţa populaţiei româneşti predominante în raport cu elementele eterogene. Noile descoperiri arheologice aduc un aport preţios la cunoaşterea populaţiei române în Muntenia, Moldova şi Dobrogea, confirmând şi întregind informaţiile izvoarelor narative. La Dridu, pe Ialomiţa, s-a descoperit o aşezare din secolul al X-lea, locuită de o populaţie stabilă, de crescători de vite şi agricultori, a cărei cultură nu este în totul identică cu a slavilor şi a altor populaţii aşezate în acea vreme în aceste părţi (ceramica roşie, de tradiţie romano-bizantină, şi ceramica cenuşie, de …

Read More »

Originea românilor din Pind şi din Carpaţi şi deosebirile dintre ei. Viaţa principală la Dunăre pe vremea barbarilor

În timpul groaznicului foc şi măcel care alcătuieşte pentru răsăritul european partea cea mai mare a evului mediu s-a vorbit numai rareori şi în treacăt de poporul care păstrase, deşi în formă schimbată, vechea limbă de cultură a romanilor. După lupta hotărâtoare, cuceritorii luau cuceriţilor, odată cu celelalte drepturi, şi pe acela de a fi pomeniţi. Aluzii uşoare la naţiunea romanică în formaţiune din răsărit le întâmpinăm în epoca mai veche numai ici şi colo, şi abia după ce se astâmpără valurile furtunoase ale lumii barbare vechiul element în aparenţă copleşit al locuitorilor băştinaşi se iveşte din nou, dar într-o …

Read More »