Tag Archives: Filozofi

Petre Ţuţea

Petre Ţuţea (6 octombrie 1902, comuna Boteni, judeţul Argeş – 3 decembrie 1991, Bucureşti) – filosof, eseist, economist, om de cultură şi om politic. Este fiul Anei Ţuţea şi al lui Petre Bădescu, preot. Îşi începe studiile secundare la Gimnaziul „Dinicu Golescu” din  Câmpulung,  finalizându-le,  din  cauza războiului, la Liceul „George Bariţiu” din Cluj Napoca (1920-1923). Frecventează Facultatea de Drept la Universitatea din acelaşi oraş (1923-1926), unde îşi va susţine şi doctoratul în drept administrativ (1929). Va îndeplini diverse funcţii: funcţionar la judecătoria din Pui (judeţul Hunedoara), referent în Ministerul Comerţului şi Industriei, ataşat la Legaţia Economică Română din Berlin …

Read More »

Alexandru D. Xenopol

Alexandru D. Xenopol (23 martie 1847, Iaşi – 27 februarie 1920, Bucureşti) – filosof, istoric, sociolog, economist, teoretician literar, autor de versuri şi proză. Este primul născut din cei şase copii ai Mariei (născută Vasiliu) şi ai lui Dimitrie Xenopol, pedagog; Adela Xenopol şi Nicolae D. Xenopol îi sunt fraţi. Tatăl său, probabil autodidact, dar cu o remarcabilă cultură şi vorbind câteva limbi europene, nu a avut o situaţie materială sigură, fiind, după stabilirea la Iaşi, dragoman la Consulatul Prusiei, proprietar de pension, preceptorul copiilor marelui ban Iordache Ruset din Bacău şi, în sfârşit, director aproape 20 de ani al …

Read More »

Horia Roman Patapievici

Horia Roman Patapievici (18 martie 1957, Bucureşti) – scriitor, eseist, publicist, filosof, fizician şi activist civic. Este fiul Georgetei Patapievici (născută Bădescu), economistă, ai al lui Dionisie (Denis) Patapievici, director al Direcţiei Circulaţie Monetară din cadrul Băncii Naţionale. Urmează Liceul „Zoia Kosmodemianskaia” şi Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti, absolvită în 1982. Este cercetător ştiinţific (1986-1994), asistent universitar (1990-1994), director de studii al Centrului de Studii Germane (1994-1996), membru în Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (din 2000), realizator de televiziune (moderând din 2002 emisiunea „Idei în libertate”). Din 2005 deţine funcţia de preşedinte al Institutului Cultural Român. …

Read More »

Constantin Rădulescu-Motru

Constantin Rădulescu-Motru (2 februarie 1868, Butoieşti, judeţul Mehedinţi – 4 martie 1957, Bucureşti) – filozof, psiholog, dramaturg, eseist, memorialist şi om politic. Este fiul Justinei (născută Butoi) şi al lui Radu Popescu, proprietar şi secretar particular al lui Eufrosin Poteca. Copilului i se va da la naştere numele bunicului său, pandurul Constantin Rădulescu din Cărbuneşti, refugiat, după evenimentele din 1821, la mănăstirea Gura Motrului, unde stareţul Eufrosin Poteca îl pregăteşte pentru misiunea de preot în satul Butoieşti, schimbându-i numele în Popescu. Rădulescu-Motru începe şcoala în satul natal, după un an intră la Institutul Gustav Arnold din Craiova, unde face şi …

Read More »

Titu Maiorescu

Titu Liviu Maiorescu (15 februarie 1840, Craiova – 18 iunie 1917, Bucureşti) – filozof, eseist, estetician, traducător, critic literar, avocat şi politician. Este fiul filologului Ioan Maiorescu, înrudindu-se după tată cu Petru Maior şi cu Timotei Cipariu, iar după mamă, Maria (născută Popasu), cu episcopul Ioan Popasu. Între 1846 şi 1848 urmează primele două clase elementare la şcoala din oraşul natal, însuşindu-şi acasă şi primele noţiuni de limba latină. În 1848 pleacă, împreună cu mama şi cu sora lui, Emilia, la Bucureşti, Braşov şi apoi la Sibiu. Sub protecţia lui Avram Iancu, familia ajunge la Blaj, în decembrie 1848, apoi …

Read More »

Constantin Noica

Constantin Noica (24 iulie 1909, Vităneşti, judeţul Teleorman – 4 decembrie 1987, Sibiu) – filosof, poet, eseist, publicist şi traducător. Este fiul Clemenţei (născută Casassovici) şi al lui Grigore Noica, moşier. Cursurile gimnaziale, urmate la Liceul „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti (1920-1924), sunt continuate la secţia modernă a Liceului „Spiru Haret” (1924-1928). Fiind printre cei dintâi elevi ai gimnaziului, alături de Arşavir Acterian şi Barbu Brezianu, Noica are lecturi literare bogate şi dovedeşte înclinaţii spre beletristică. În decembrie 1927 debutează în „Vlăstarul”, revista elevilor de la Liceul „Spiru Haret”, cu poemul în proză O poveste. Mai publică în lunile următoare câteva …

Read More »

Gheorghe Asachi

Gheorghe Asachi (1 martie 1788, Herţa, judeţul Dorohoi, Bucovina, azi Ucraina – 12 noiembrie 1869, Iaşi) – cărturar, poet, prozator, dramaturg, literat, publicist, filozof, pedagog, îndrumător cultural, promotor al teatrului românesc, pictor, arhitect şi diplomat. Asachi este primul dintre cei patru copii ai preotului Lazăr (Leon) Asachi şi ai Elenei Asachi (născută Ardeleanu), familia lui având, se pare, o ascendenţă transilvăneană. Tatăl a desfăşurat o bogată carieră ecleziastică, împletită cu misiuni culturale şi politice, la Herţa, apoi în ţinutul Hotinului şi la Lvov şi, după 1803, la Iaşi, unde în 1820 ajunge arhimandrit, în urma serviciilor aduse mitropolitului Veniamin Costache. …

Read More »

Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673, Iaşi – 21 august 1723, Dmitrovka, azi Dmitrovsk-Orlovski, Rusia) – domn al Moldovei, prozator, istoric al religiilor, istoriograf, etnograf, folclorist, filozof, geograf, compozitor şi orientalist de renume. Tatăl lui Cantemir, Constantin Cantemir, răzeş, de origine modestă, s-a ridicat la demnitatea de domnitor al Moldovei prin merite militare. Mama, Ana Bantaş, era coborâtoare dintr-o familie de mici boieri. Fratele său, Antioh Cantemir, parvine şi el, ca principe ereditar, la poziţia de domnitor. În maniera timpului, Dimitrie îşi începe instruirea intelectuală cu un profesor de familie, grecul Ieremia Cacavelas, teolog, poliglot şi călător pe drumuri europene. Din …

Read More »

Emil Cioran

Emil Cioran (8 aprilie 1911, comuna Răşinari, judeţul Sibiu – 26 iunie 1995, Paris, Franţa) – filosof, eseist, moralist şi om de cultură. Este fiul Elvirei (născută Comăniciu) şi al preotului Emilian Cioran. Copilăria i-a fost fericită, tinereţea – un dezastru („copilăria mea a fost raiul pe pământ; m-am născut nu departe de Sibiu, într-un sat românesc de munte; de dimineaţa până seara eram afară; când a trebuit să-l părăsesc, la vârsta de 10 ani, ca să merg la liceu, am avut sentimentul unei mari prăbuşiri; s-a petrecut pe la 16-17 ani; tinereţea mea a fost o adevărată catastrofă”). Urmează …

Read More »

Camil Petrescu

Camil Petrescu (9 aprilie 1894, Bucureşti – 13 mai 1957, Bucureşti) – poet, prozator, dramaturg, romancier, nuvelist, eseist, gazetar, doctor în filozofie, critic şi cronicar dramatic. A venit pe lume la spitalul bucureştean Filantropia, ca fiu al Anei (născută Keller) şi al lui Camil Petrescu, funcţionar de poştă sau ofiţer, originar, se pare, din Brăila. Tatăl a murit la numai 28 de ani, chiar înaintea naşterii copilului. Abandonat în maternitate de mamă – moartă şi ea la scurtă vreme şi despre care nu va mai afla ulterior nimic, cu excepţia unor scrisori expediate în vara anului naşterii sale – viitorul …

Read More »