Tag Archives: Fanariot

Secolul fanariot

Fanariotismul a reprezentat un sistem social, economic, politic şi cultural impus de către Poartă în secolul al XVIII-lea. „Fanariotism” provine de la cartierul Fanar din Constantinopol, de unde erau originari cei mai mulţi dintre domnitorii ţărilor române în secolul al XVIII-lea. Până la 1774, ei erau descendenţii unor familii de origine română, albaneză şi grecească: Racoviţă, Ghica, Mavrocordat, Callimachi. Spre sfârşitul epocii fanariote se constată preponderenţa grecilor la tronul Principatelor: Ipsilanti, Mavrogheni, Caragea etc. O dată cu instaurarea regimului turco-fanariot, Principatele au fost complet integrate structurilor politice şi militare otomane, încetând să mai desfăşoare o politică externă proprie. Principala trăsătură …

Read More »