Tag Archives: Fabule

Iepurele, ogarul şi copoiul, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar, rezumat literar)

Grigore Alexandrescu, unul dintre scriitorii reprezentativi ai literaturii române din prima jumătate a secolului al XIX-lea, prin creaţii artistice memorabile: meditaţii social-filozofice, poezii patriotice, epistole, satire elegii şi proză romantică. El a fost simpatizant al Revoluţiei de la 1848 şi a participat la lupta pentru Unirea Principatelor (1859). Ca scriitor, a rămas în conştiinţa posterităţii prin fabulele sale, între care se înscrie Iepurele, ogarul şi copoiul, publicată în ultimul volum antum al lui Grigore Alexandrescu, intitulat Meditaţii, elegii, epistole, satire şi fabule (1863). Tema Tema fabulei Iepurele, ogarul şi copoiul este satirizarea justiţiei, în care dreptatea este totdeauna de partea …

Read More »

Dreptatea leului, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar, rezumat literar)

Creatorul fabulei este considerat Esop, care a scris în din secolul al VI-lea î.Hr. În Franţa, fabula cunoaşte o evoluţie strălucită prin La Fontaine, care a şi devenit unul dintre cei mai cunoscuţi fabulişti din literatura universală, în literatura română au scris fabule Anton Pann, Alecu Donici, Grigore Alexandrescu, George Topârceanu şi Tudor Arghezi. Grigore Alexandrescu a rămas în literatura română printr-o operă bogată, care cuprinde specii, teme şi motive variate, clasice şi romantice, de la elegie, meditaţie, poezie social-patriotică, la fabulă, satiră şi epistolă. Poetul, fire pătimaşă şi necruţătoare, este întemeietorul fabulei în literatura română, în care adaptează la …

Read More »

Oglindele, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar, rezumat literar)

Grigore Alexandrescu, unul dintre scriitorii reprezentativi ai paşoptismului, este reţinut de istoria literaturii române prin creaţii artistice memorabile: meditaţii social-filozofice, poezii patriotice, epistole, satire, elegii şi proză romantică. Simpatizant al Revoluţiei de la 1848, participant la lupta pentru Unirea Principatelor (1859) el este un scriitor romantic, rămas în conştiinţa posterităţii mai ales prin fabulele sale, între care se înscrie Oglindele, publicată în ultimul volum antum al lui Grigore Alexandrescu, intitulat Meditaţii, elegii, epistole, satire şi fabule (1863). Tema Tema fabulei Oglindele ilustrează satirizarea defectelor caracteriale ale oamenilor, folosind motivul oglinzii, ca reflectare a conştiinţei de sine. Alegoria,ca procedeu artistic, foloseşte …

Read More »

Bivolul şi coţofana, de George Topârceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul epic, specia literară fabulă Fabulele pentru copii ale lui George Topârceanu – Bivolul şi coţofana, Câţi ca voi şi Leul deghizat – sunt istorioare îmbibate cu un umor puternic, de nuanţă populară, care le deschide drum spre raţiunea cititorilor. Fabula este specia genului epic, ce conţine o scurtă povestire alegorică, in versuri sau în proză, în care sunt satirizate defecte omeneşti, cu scopul de a le îndrepta. Personajele fabulei sunt animale, plante sau obiecte înzestrate cu însuşiri omeneşti. Fabula este, aşadar, o povestire alegorică (alegoria este procedeul prin care trăsăturile de caracter şi ideile umane sunt …

Read More »

Câinele şi căţelul, de Grigore Alexandrescu (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul epic, specia literară fabulă Fabula este o specie literară epică, reprezentată cu succes în literatura universală de Esop, La Fontaine şi Krîlov, iar în literatura română de Grigore Alexandrescu, Alexandru Donici, Anton Pann, George Topârceanu şi Tudor Arghezi. Grigore Alexandrescu, unul dintre scriitorii reprezentativi ai literaturii române din prima jumătate a secolului al XIX-lea, a rămas în conştiinţa posterităţii prin fabulele sale. Fabula este specia genului epic, ce conţine o scurtă povestire alegorică, în versuri sau în proză, în care sunt satirizate defecte omeneşti, cu scopul de a le îndrepta. Personajele fabulei sunt animale, plante sau …

Read More »