Tag Archives: Exprimare nuanţată

Exprimarea corectă şi nuanţată

Evitarea anacolutului, a confuziilor paronimice, a pleonasmului şi tautologiei, a cacofoniei Anacolutul Anacolutul este o greşeală de exprimare, un fenomen de discontinuitate sintactică specific exprimării orale, care constă în continuarea unei structuri sintactice prin alta echivalentă ca semnificaţie, dar incompatibilă ca formă. Atracţia Efectul perturbator al paronimiei în vorbire este reprezentat de atracţia / confuzia paronimică. Această eroare semantică se produce când cei doi termeni paronimi (forme lingvistice asemănătoare) sunt cunoscuţi în grade diferite de vorbitor şi constă în „atragerea” şi înlocuirea, în comunicarea verbală, a termenului mai puţin cunoscut de către termenul mai cunoscut din perechea paronimică. În plus, …

Read More »