Tag Archives: Europa

Răsăritul Europei…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Răsăritul Europei…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 116 din 25 mai 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XI. Publicistica. Situaţia din Balcani este analizată de Eminescu sub raport etnologic şi demonstrează că singura cale pentru dezvoltarea popoarelor de aici o constituia stabilirea unui acord prin care acestea să-şi respecte individualitatea naţională. Tendinţele de supremaţie favorizau intervenţiile din afară, cum avea să confirme desfăşurarea ulterioară a evenimentelor istorice. Mihai Eminescu Fragment Răsăritul Europei, Peninsula Balcanică, înfăţişează azi, ca nealtădată, priveliştea unor aspiraţii atât de contrarie unele …

Read More »

Ideologiile democratice şi totalitare în Europa

În secolul al XX-lea are loc o confruntare între regimurile democratice şi cele totalitare în timpul primului război mondial principiile democraţiei liberale au avut de suferit datorită intervenţiei puternice a statului pentru obţinerea victoriei. Mai mult, după încheierea acestuia statul caută să menţină controlul pentru soluţionarea marilor probleme cu caracter economic sau social. În cele mai importante state democratice – Marea Britanie, Franţa şi Statele Unite – pentru rezolvarea gravelor probleme cu care se confruntă după război, electoratul a adus la putere partidele de dreapta: Partidul Conservator în Anglia, Blocul Naţional în Franţa, Partidul Republican în Statele Unite. Acestea au …

Read More »

Curentele politice şi politicile culturale în Europa secolelor XIX-XX

Secolul al XIX-lea în Europa poate fi considerat un secol al revoluţiile Fie că au fost revoluţii sociale sau naţionale, industriale sau culturale ele au ca rezultat modernizarea statelor europene. În acelaşi timp, secolul al XIX-lea a fost secolul în care s-au cristalizat noi ideologii cu o contribuţie marcantă la schimbările majore pe care le cunoaşte Europa în secolul al XIX-lea, cu prelungire şi în secolul următor. Ideologiile semnificative ale secolului al XIX-lea au fost conservatorismul, liberalismul, socialismul, iar cele ale secolului al XX-lea fascismul şi comunismul. Fiecare dintre aceste ideologii au exercitat influenţe în plan cultural, dar şi invers: …

Read More »

Protectoratul religios şi identitatea culturală în Europa

Lumea creştină s-a aflat sub protectoratul Bisericii încă de la oficializarea creştinismului în secolul al IV-lea. După separarea Bisericii Răsăritene de cea Apuseană, creştinismul apusean s-a aflat sub protectoratul papalităţii, iar cel răsăritean sub cel al Patriarhiei de la Constantinopol. Începând din secolul al XVI-lea, sub influenţa ideilor umaniste, a Renaşterii şi Reformei şi apoi ale Iluminismului, se afirmă treptat identitatea culturală a popoarelor europene. În acelaşi timp se modifică raportul dintre puterea religioasă şi cea laică în favoarea celei din urmă. Statul papal şi Imperiul carolingian Regele francilor Pepin cel Scurt (751-768), întemeietorul dinastiei carolingiene, a creat Statul Papal, …

Read More »

Noua ordine nazistă în Europa

Europa hitleristă La începutul războiului, Adolf Hitler intenţiona să întemeieze o „Germanie Mare”, să distrugă Rusia bolşevică şi să creeze o nouă ordine mondială, bazată pe conceptul de supremaţie rasială a arienilor. În 1942 visurile sale erau pe cale să se împlinească. Europa era dominată, direct sau indirect, de Germania nazistă. Europa germană, protejată în vest de „Zidul Atlanticului”, cuprindea: Germania Mare, cu 100 milioane de locuitori, formată din Reich-ul din 1939 sporit cu anexările teritoriale dintre anii 1940 şi 1942, teritorii considerate germanice sau propuse spre colonizare; aliaţii Germaniei; statele sateliţi, dintre care unele îşi păstrau conducerea proprie (cum …

Read More »

Intrarea Marii Britanii în Europa

Alegerile organizate de Macmillan, a cărui putere era slăbită, au adus în 1964 înfrângerea partidului conservator şi venirea la putere a liderului laburist Harold Wilson. Fost bursier la Oxford, Harold Wilson făcea parte din aripa stângă a partidului său. El combătuse cu violenţă tentativa aripii torylor de a determina intrarea Angliei în Piaţa Comună. Era de aşteptat ca, în timpul guvernului său, Anglia să se replieze asupra ei înseşi; erau posibile o serie de naţionalizări; strângerea legăturilor cu Statele Unite şi ţările Commonwealth-ului, politică ce a avut întotdeauna sprijinul oarecum paradoxal al laburiştilor, în timp ce conservatorii erau gata să …

Read More »

Dezvoltarea societăţii şi a raporturilor internaţionale în sud-estul Europei în secolele XIV-XV

Dezvoltarea societăţii de pe teritoriul României în secolele XIV-XV este strâns legată de aceea a statelor vecine. Succesele obţinute în consolidarea situaţiei economice şi politice de unele ţări din răsăritul şi centrul Europei – ca Rusia, Polonia şi Ungaria – şi eforturile acestora pentru stăvilirea agresiunilor tătăreşti, teutone şi turceşti au influenţat dezvoltarea societăţii din România. La rezolvarea acestor probleme de politică internaţională – ca şi a altora – şi-au adus contribuţia şi ţările române. Ele au participat activ la lupta comună pentru apărarea independenţei statelor şi a culturii popoarelor din răsăritul şi sud-estul Europei. În vederea apărării propriilor lor …

Read More »

Noi state independente în Europa şi America în secolul al XIX-lea

Epopeea poporului grec La începutul secolului al XIX-lea, burghezia greacă, dezvoltată mai timpuriu decât în alte zone sud-est europene, şi-a intensificat eforturile pentru dobândirea libertăţii şi a independenţei. S-au alăturat reprezentanţi ai boierimii şi clerului. Pentru atingerea acestui ţel, la Odessa a luat fiinţă organizaţia secretă Eteria, având în frunte pe Alexandru Ipsilanti. Activând în filiale răspândite în întreaga zonă a Balcanilor, membrii săi erau legaţi prin jurământ să cucerească independenţa Greciei. În 1821, sprijinite de Rusia, popoarele din Balcani au declanşat revolta antiotomană. Revoluţionarii greci au eliberat Atena, Moreea şi mai multe insule. Autorităţile otomane au ripostat violent, ucigând …

Read More »

Europa răsăriteană în secolul al XVII-lea

Istoria socială şi politică a ţărilor de la răsărit de Elba, în special a Poloniei, Boemiei şi Germaniei răsăritene, este caracterizată prin desăvârşirea procesului de transformare a domeniului feudal într-o întreprindere menită să producă mărfuri pentru piaţă. Transformarea, începută din secolul precedent, se datorează lărgirii pieţei interne a cerealelor şi exportului de grâne şi de vite. În această parte a continentului nu se ajunge însă la „exproprierea ţăranilor”, care să fie rupţi în mod brusc şi violent de mijloacele lor de producţie şi aruncaţi pe piaţa muncii ca proletari liberi ci constatăm o întărire treptată a exploatării lor, în condiţiile …

Read More »

Satele târguri şi oraşele din Europa. Lumea rurală

Societatea românească a evoluat, de-a lungul timpului, în strânsă legătură cu schimbările care au avut loc în Europa. În secolele XIX-XX spaţiul geografic românesc s-a modernizat. Cucerirea independenţei, unificarea naţională, democratizarea societăţii s-au înfăptuit în această perioadă. În acelaşi timp statul român a asigurat minorităţilor naţionale drepturi egale cu cele ale românilor. În perioada interbelică s-au dezvoltat în România, la fel cum s-a întâmplat în Europa, o serie de grupări politice care atentau la viaţa politică democratică. Intr-o conjunctură externă favorabilă acestea au instaurat în România regimuri dictatoriale. Civilizaţia romană sub Imperiu era de tip urban. Născută din transformarea oraşelor …

Read More »