Tag Archives: Etnografi

Nicolae Densuşianu

Nicolae Densuşianu (18 aprilie 1846, Densuş, judeţul Hunedoara – 24 martie 1911, Bucureşti) – istoric, filolog, literat, etnograf, folclorist şi jurist. Este fiul Sofiei (născută Popovici) şi al preotului Bizanţiu (Vizantie) Pop şi frate mai tânăr al lui Aron Densuşianu. Viitorul istoric şi-a început studiile la Haţeg, continuându-le la gimnaziul din Blaj, condus de Timotei Cipariu. Din 1865 până în 1869 a fost student al Academiei de Drept din Sibiu. După absolvire, lucrează un timp în cancelaria de avocat a fratelui său, iar din 1872 practică el însuşi avocatura mai întâi în Făgăraş, apoi, până în 1877, în Braşov. Încă …

Read More »

Teodor T. Burada

Teodor T. Burada (3 octombrie 1839, Iaşi – 17 februarie 1923, Iaşi) – muzicolog, folclorist, etnograf, violonist, memorialist şi istoric al teatrului. Cărturar de formaţie enciclopedică, în permanent contact cu evenimentele culturale din epocă, Burada a moştenit de la tatăl său, Teodor (Tudorachi) Burada, mare vornic în Moldova, talentul de memorialist, iar de la mama sa Maria (născută Isăcescu), aparţinând unei vechi familii de boieri moldoveni, înclinaţia spre muzică, literatură şi limbi străine. Şi-a făcut primele studii în casa părintească, având profesori iluştri precum V.A. Urechia şi Grigore Cobălcescu. A intrat, în 1856, cadet la Şcoala Militară, pe care o …

Read More »

Octavian Buhociu

Octavian Buhociu (20 octombrie 1919, Crăieşti, judeţul Galaţi – 11 septembrie 1978, Bochum, Germania) – folclorist şi etnograf. Fiu al unei familii de ţărani, Buhociu a făcut studii de litere şi filosofie la Universitatea din Bucureşti, luându-şi licenţa în litere (1947) şi în filosofie (1948), cu tezele Filosofia istorică a lui T.L. Maiorescu şi Teoria cunoaşterii la Lucian Blaga şi Mircea Florian, după care şi-a susţinut doctoratul în litere la Universitatea din Paris (1958) cu tezele Le Folklore roumain de printemps şi La Philosophie de l’histoire d’A.D. Xenopol, din comisia de examinare făcând parte Jean Boutiere, Mario Roques, Georges Dumezil, …

Read More »

Ernest Bernea

Ernest Bernea (28 martie 1905, Focşani – 14 noiembrie 1990, Bucureşti) – poet, eseist şi etnograf. Face şcoala primară la Brăila, iar liceul la Brăila şi Tecuci. Urmează studii universitare de filosofie (1926-1929) şi de literatură (secţia română-franceză) la Facultatea de Litere din Bucureşti, unde îi are profesori pe Dimitrie Gusti, Constantin Rădulescu-Motru, P.P. Negulescu, Ovid Densusianu, Charles Drouhet şi Nae Ionescu, iar apoi studii de specializare în etnologie şi sociologie comparată cu Marcel Mauss la Paris (1930-1932) şi în filosofie cu Martin Heidegger la Freiburg (1932-1933). Lucrează ca bibliotecar la Facultatea de Litere din Bucureşti (1927-1930), secretar al secţiei …

Read More »

Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673, Iaşi – 21 august 1723, Dmitrovka, azi Dmitrovsk-Orlovski, Rusia) – domn al Moldovei, prozator, istoric al religiilor, istoriograf, etnograf, folclorist, filozof, geograf, compozitor şi orientalist de renume. Tatăl lui Cantemir, Constantin Cantemir, răzeş, de origine modestă, s-a ridicat la demnitatea de domnitor al Moldovei prin merite militare. Mama, Ana Bantaş, era coborâtoare dintr-o familie de mici boieri. Fratele său, Antioh Cantemir, parvine şi el, ca principe ereditar, la poziţia de domnitor. În maniera timpului, Dimitrie îşi începe instruirea intelectuală cu un profesor de familie, grecul Ieremia Cacavelas, teolog, poliglot şi călător pe drumuri europene. Din …

Read More »