Tag Archives: Epoca pietrei

Perioada de înflorire a organizării gentilice matriarhale. Epoca nouă a pietrei (neoliticul) pe teritoriul României

Trăsăturile generale ale epocii şi dezvoltarea forţelor de producţie Epoca nouă a pietrei sau neoliticul (de la grecescul neos „nou” şi lithos „piatră” a urmat după epoca mezolitică. Ea a însemnat şi în istoria străveche a patriei noastre o vreme de mari schimbări progresive, care au avut loc în cultura materială a triburilor acelei epoci. Experienţa dobândită în perioadele anterioare a fost acum îmbogăţită mult şi folosită în chip creator de către om, în lupta împotriva naturii. Relaţiile dintre membrii societăţii primitive nu au slăbit nici în această epocă, ci din contra, datorită dezvoltării muncii pe baza unor unelte de …

Read More »

Epoca pietrei pe teritoriul României

Momentul apariţiei omului şi a societăţii umane pe pământ n-a fost încă stabilit cu exactitate; în timp ce unii învăţaţi sunt de părere că omenirea nu e mai bătrână de şase sute de milenii, alţii îi atribuie o vârstă de două milioane de ani. Cert este faptul că timp de sute de mii de ani omul şi societatea omenească s-au dezvoltat extrem de lent, realizând treptat progrese în producţie şi cultură. Această dezvoltare e asemănătoare pe o largă arie geografică; descoperirile făcute în România sunt asemănătoare cu cele din restul Europei, din Asia şi din Africa, demonstrând unitatea speciei umane. …

Read More »