Tag Archives: Epoca fierului

Etapa mijlocie a destrămării orânduirii comunei primitive. Prima epocă a fierului pe teritoriul României

Epoca fierului reprezintă a patra mare etapă a istoriei orânduirii comunei primitive. Ea cuprinde două perioade. Pentru prima se mai foloseşte în chip convenţional şi denumirea Hallstatt (după o localitate din Austria de sus), iar pentru a doua denumirea Latene. Prima epocă a fierului se împarte într-o perioadă timpurie cuprinzând două faze numite Hallstatt A şi Hallstatt B, într-o perioadă mijlocie sau Hallstatt C şi alta târzie denumită Hallstatt D. Ca durată, prima epocă a fierului de pe teritoriul României începe aproximativ pe la jumătatea secolului al XII-lea (1150) î.Hr. şi ia sfârşit în regiunile de la sud de Carpaţi …

Read More »

Etapa târzie a destrămării comunei primitive. Începuturile îndepărtate ale sclavagismului. Comunităţile geto-dacice. Istoria şi cultura lor materială. Epoca a doua a fierului pe teritoriul României

În timp ce în oraşele de pe coasta dobrogeană a Pontului Euxin înflorea civilizaţia greacă de tip sclavagist din perioada clasică şi din cea elenistică, în restul teritoriului României se petreceau importantele transformări ce caracterizează a doua epocă a fierului. Această epocă, îmbrăţişând secolele V î.Hr. – I d.Hr., poartă şi numele de Latene, după acela al localităţii La Tene de pe malul lacului Neuchatel din Elveţia, unde s-au descoperit resturile unei culturi celtice răspândite în toată Europa Occidentală şi centrală, asemănătoare ca nivel şi în parte ca forme cu cultura ce se dezvolta în aceeaşi vreme în regiunile noastre. …

Read More »

Trecerea la a doua epocă a fierului şi periodizarea acesteia pe teritoriul României

Progresele societăţii geto-dace, bazate pe o evoluţie internă începută în vremuri mai vechi, datorează în mare parte accelerarea lor din a doua epocă a fierului influenţei factorilor exteriori. În afară de factorul elenic, cel mai vechi şi cel mai important, şi în afară de factorul scitic, manifestat în Dacia destul de slab în cursul epocii a doua a fierului în continuarea acţiunii sale anterioare, au intervenit pe rând în acest proces factorul celtic şi factorul roman. De fapt, aceşti ultimi factori nu au făcut decât să consolideze acţiunea celui dintâi, căci cultura Latene-ului occidental, purtată în răsărit de celţi, avea …

Read More »

Caracteristicile generale ale epocii fierului pe teritoriul României

Trecerea la epoca fierului nu a însemnat numai adoptarea folosirii fierului, care a determinat, de sigur, o creştere a productivităţii muncii şi a creat premisele unor relaţii sociale mai evoluate, ci etapa cea nouă a mai avut şi alte caracteristici în afară de cele subliniate mai sus. În economie se constată, la începutul epocii fierului, o puternică orientare spre păstorit, care a dus şi la o intensificare a exploatării sării, de care se lega de asemenea şi o activitate de schimb. Economia păstorească predomină în toate complexele culturale cu caracter de tranziţie. Agricultura cade din nou în această vreme pe …

Read More »