Tag Archives: Epoca elenistică

Lupta de clasă şi transformările sociale din oraşele greceşti în epoca elenistică

Cu toate că de-a lungul epocilor clasică şi elenistică, în coloniile greceşti de pe litoralul dobrogean, relaţii sclavagiste par să se fi dezvoltat cu precădere în cuprinsul oraşelor, neextinzându-se la teritoriul rural decât într-o măsură mai mică, – comportarea păturilor exploatatoare (formate la început din descendenţii primilor colonişti, iar mai târziu din negustorii, armatorii şi meşteşugarii îmbogăţiţi de pe urma schimburilor cu băştinaşii) nu se deosebeşte de aceea a păturilor avute din Grecia şi Asia Mică, unde, în decursul aceloraşi veacuri, sclavajul cunoştea dezvoltarea cea mai mare pe care a atins-o vreodată în aceste locuri. Ca în lumea metropolitană, formele …

Read More »

Viaţa culturală şi religioasă în oraşele greceşti din Dobrogea în epoca elenistică

Aşa cum n-au putut împiedica desfăşurarea unei activităţi economice şi politice de o remarcabilă vitalitate, primejdiile în mijlocul cărora au trăit cetăţile greceşti din Dobrogea de-a lungul epocii elenistice n-au constituit o piedică în calea înfloririi în ele a unei vieţi culturale de un nivel impresionant, dacă se ţine seamă de dificultăţile pe care le-au avut de întâmpinat. Faţă de cultura Greciei metropolitane, în aceeaşi perioadă, ori în perioada clasică, această cultură nu poate pretinde, fireşte, nici la superioritate, nici la originalitate (dacă se excepta unele aspecte ale plasticii şi îndeosebi ale toreuticii locale, explicabile prin înrâurirea exercitată asupra meşterilor …

Read More »