Tag Archives: Editură

Editură

În înţelesul modern, editura este o întreprindere de sine stătătoare care editează, adică „efectuează lucrările de tipărire şi de răspândire a unei cărţi şi publicaţii”. În Ţările Române a apărut în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Odată cu sporirea numărului ştiutorilor de carte, dezvoltarea învăţământului, promovarea literaturii naţionale şi apariţia presei, activitatea tipografiilor, al căror număr a crescut, a cunoscut mutaţii noi şi, ca o consecinţă a lor, s-au înregistrat şi cele dintâi preocupări editoriale. Ele au fost susţinute de o serie de cărturari, pentru care publicarea de cărţi în limba română constituia un act menit a contribui la …

Read More »