Tag Archives: Dualism

Clasele sociale din Transilvania în timpul dualismului austro-ungar (1867-1878)

În Transilvania, trecerea de la feudalism la capitalism s-a făcut pe calea unei revoluţii burghezo-democratice nedesăvârşite, întrucât reacţiunea internă şi externă au reuşit s-o înăbuşe în 1849. Sub presiunea maselor populare însă, absolutismul austriac a fost silit să facă apoi unele concesii care au dus la consolidarea schimbărilor social-economice şi politice în sens burghez, dar într-un ritm lent. Scopul fundamental al acestor concesii era preîntâmpinarea unor noi izbucniri revoluţionare, acceptându-se trecerea la orânduirea capitalistă cu preţul menţinerii unei poziţii economice importante pentru moşierime. Această poziţie însemna, în ultimă instanţă, marea proprietate agrară. În atare condiţii dezvoltarea industrială şi comercială a …

Read More »

Situaţia politică în Transilvania în primii ani după dualism

După încheierea pactului dualist, dieta maghiară a votat legea XIIII, care a fost sancţionată la 26 noiembrie / 8 decembrie 1868. Prin această lege, Transilvania era încorporată cu totul la Ungaria prin desfiinţarea rămăşiţelor autonomiei ei. În felul acesta, moşierimea şi burghezia maghiară din Transilvania îşi consolidau dominaţia în viaţa economică şi politică a provinciei, în strânsă alianţă cu moşierimea şi burghezia din Ungaria. Menţinerea unei relative autonomii a Transilvaniei ar fi putut duce, din punct de vedere politic, la pierderea acestei preponderenţe. Faptul fusese dovedit de evenimentele din anii 1863-1864. Desfiinţându-se iobăgia şi privilegiile feudale, deschizându-se posibilitatea unei dezvoltări …

Read More »

Dezvoltarea capitalismului în industria din Transilvania în timpul dualismului austro-ungar (1867-1878)

Industria extractivă Dintre ramurile industriale din Transilvania, cea mai dezvoltată a continuat să fie şi după 1867 industria extractivă. Principalele produse ale subsolului exploatate în Transilvania erau: sarea, cărbunii, minereul de fier, aurul, argintul şi unele metale neferoase. Dezvoltarea mai accentuată a mineritului în comparaţie cu alte ramuri industriale se explică, pe de o parte, prin resursele naturale ale subsolului Transilvaniei, cunoscute şi exploatate din timpurile cele mai vechi. Motivul de căpetenie îl constituia însă situaţia de dependenţă politică şi economică a Transilvaniei faţă de monarhia habsburgică. În cadrul acesteia, ei i-a fost rezervat rolul de furnizoare de materii prime …

Read More »

Transporturile în Transilvania în timpul dualismului austro-ungar (1867-1878)

Progresele industriei şi intensificarea circulaţiei mărfurilor au făcut necesară şi o dezvoltare corespunzătoare a transporturilor. A doua jumătate a secolului al XIX-lea este perioada în care, în genere, s-au extins construcţiile de căi ferate în răsăritul Europei. În Transilvania, construcţia de căi ferate a luat avânt numai după 1867. Înainte de această dată exista o redusă reţea feroviară doar în Banat. Între 1867 şi 1873 s-au construit arterele principale Oradea-Cluj-Braşov şi Arad-Simeria-Teiuş – cu unele ramificaţii, printre care aceea spre Petroşeni – în lungime totală de 910 km. În perioada crizei, construcţiile de căi ferate au stagnat. Căile ferate s-au …

Read More »

Dezvoltarea capitalismului în agricultura din Transilvania în timpul dualismului austro-ungar (1867-1878)

După 1867, agricultura Transilvaniei a păşit tot mai mult pe calea dezvoltării capitaliste. Această tendinţă a fost favorizată de creşterea cererii de produse agricole în urma lărgirii pieţei interne a Transilvaniei şi a monarhiei austro-ungare în general, mai ales datorită dezvoltării industriale a Austriei şi Cehiei. Transilvaniei îi era rezervat şi pe mai departe rolul de furnizor de produse agricole pentru aceste regiuni. Cerealele din Transilvania apuseană erau exportate şi peste hotare, în ţările de intensă dezvoltare industrială: Germania, Franţa, Elveţia, Belgia, Olanda şi chiar Anglia. Construirea reţelei de căi ferate a avantajat circulaţia produselor agricole. Aceste împrejurări au creat …

Read More »

Transilvania în timpul dualismului austro-ungar (1867-1878)

Prin încheierea pactului dualist, în 1867 Transilvania a pierdut în scurtă vreme resturile autonomiei sale politice. Ea a fost alipită Ungariei împotriva voinţei majorităţii locuitorilor săi, situaţie în care a rămas până în 1918. Acest cadru politic nou a determinat o perioadă distinctă, de o jumătate de veac, în dezvoltarea istorică a Transilvaniei. Pactul dualist a fost încheiat de clasele dominante austriece şi maghiare. De o parte burghezia şi aristocraţia austriacă, de cealaltă parte moşierimea maghiară, susţinută de majoritatea marii burghezii maghiare, clasă încă destul de slab dezvoltată în Ungaria de atunci. Prin dualism, aceste clase au căutat să întărească …

Read More »