Tag Archives: Dramaturgi

Leonid Corneanu

Leonid Corneanu (pseudonimul literar al lui Leonid Cornfeld) (1 ianuarie 1909, Coşniţa, judeţul Dubăsari, Basarabia – 27 noiembrie 1957, Chişinău) – poet şi dramaturg. Este fiul lui Efim Cornfeld. Urmează Tehnicumul Pedagogic din Balta, absolvit în 1930, şi Institutul de Literatură „Taras Şevcenko” din Harkov. Susţine aspirantura la Institutul de Istorie, Filosofie şi Literatură din Leningrad. Va fi profesor, din 1936, la Institutul Pedagogic din Tiraspol. Concomitent, desfăşoară o activitate intensă de susţinere a intereselor sovietice expansioniste, pe teritoriul Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Primele versuri îi apar în ziarul „Plugarul roşu”, iar editorial debutează în 1930, cu placheta Versuri …

Read More »

Iorgu Copcea

Iorgu Copcea (secolul XIX) – traducător şi autor dramatic. Despre fiul paharnicului Răducanu Copcea se ştie doar că era serdar, candidat la judecătoria Putnei (prin 1850). A făcut parte din grupul intelectualilor din Moldova care a pregătit revoluţia de la 1848. Pentru teatrul din Iaşi a scris o comedie într-un act, Plete lungi şi minte scurtă, cu o intrigă facilă, de vodevil, reprezentată în 1845 şi tipărită în acelaşi an. Ironia autorului, greoaie, se îndreaptă în egală măsură (la fel ca în unele comedii ale lui Vasile Alecsandri) împotriva boierilor mărginiţi şi conservatori, dar şi împotriva tinerilor uşuratici, întorşi de …

Read More »

Ioan Constantinescu

Ioan Constantinescu (21 septembrie 1938, Rogojeni, judeţul Galaţi – 3 ianuarie 2002, Iaşi) – dramaturg, comparatist şi istoric literar. Este fiul Verei (născută Taşacov) şi al lui Pavel Constantinescu, funcţionar. Face studii primare şi liceale la Rogojeni şi la Bârlad, absolvind apoi Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1961). După absolvire, parcurge întreaga ierarhie universitară devenind profesor (1993), şi în 1997 şef al Catedrei de literatură comparată şi estetică. Îşi ia doctoratul în filologie în 1973. Urmează cursuri de teatrologie la Munchen, în 1971 şi 1972. Între 1981 şi 1984 a fost lector de limba şi …

Read More »

Anca Delia Comăneanu

Anca Delia Comăneanu (10 decembrie 1958, Bucureşti) – prozatoare şi autoare de teatru. Este fiica Olimpiei Comăneanu, economistă, şi a lui Gheorghe Comăneanu, inginer; s-a căsătorit cu scriitorul Hanibal Stănciulescu. Urmează Liceul „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti (promoţia 1978) şi îşi continuă studiile (1978-1983) la Institutul Politehnic din acelaşi oraş (Facultatea de Mecanică, secţia maşini termice). Participă la activitatea cenaclurilor Junimea şi Cenaclul de Luni, ale Universităţii din Bucureşti. Debutul cu proză are loc în 1990, în „Suplimentul literar şi artistic al «Tineretului liber»”; în acelaşi an îi apare romanul Justin. Abandonează cariera de inginer şi devine, succesiv, corector la Editura …

Read More »

Ion Coja

Ion Coja (22 octombrie 1942, Constanţa) – dramaturg şi prozator. Este fiul Elenei (născută Licoi) şi al lui Ion Coja, grădinar. Absolvent al Liceului „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, urmează cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti, terminate în 1965. Din 1966 este cadru didactic la Catedra de lingvistică generală a Universităţii din Bucureşti. Obţine titlul de doctor în filologie în 1978, cu lucrarea O gramatică raţională a articolului, dezvoltată ulterior în volumul Preliminarii la gramatica raţională a limbii române (1983). Lucrarea este axată pe ideea că limbile tind, în decursul timpului, să sporească motivarea elementelor lingvistice. A fost …

Read More »

Şerban Codrin

Şerban Codrin (pseudonimul literar al lui Şerban Ioan Denk) (10 mai 1945, Bucureşti) – poet, prozator şi dramaturg. Este fiul Serenei şi al lui Adolf Gheorghe Denk, inginer silvic, descendent al unei familii austriece din Bucovina. După clasele primare urmate în comuna Ceahlău (judeţul Neamţ) şi studiile liceale la Liceul „George Bacovia” din Bacău, a absolvit, în 1968, Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti. Profesor în comuna Giurgeni (judeţul Ialomiţa) şi apoi la Slobozia (1968-1990), a mai ocupat postul de director al Bibliotecii Judeţene (1976-1981) şi al Centrului Cultural „Ionel Perlea”, deţinând şi funcţia de consilier la Inspectoratul pentru …

Read More »

Teodor Codrescu

Teodor Codrescu (1 aprilie 1819, Iaşi – 23 martie 1894, Iaşi) – prozator, jurnalist, traducător şi autor dramatic. A început cursurile şcolii primare la Galaţi (1832), apoi, la Iaşi, este înscris la Academia Mihăileană, pe care o termină în 1838. După absolvire, va fi numit profesor suplinitor la Academia Mihăileană, dar părăseşte şcoala în semn de protest împotriva încercărilor de a se face din franceză o limbă de predare obligatorie. Între anii 1848 şi 1853, revine ca profesor la Academie, unde predă istoria. A fost o vreme cenzor al publicaţiilor din Moldova şi apoi director al Arhivelor Statului din Iaşi …

Read More »

George Ciprian

George Ciprian (pseudonimul literar al lui Gheorghe Constantin-Constantinescu) (14 iunie 1883, Buzău – 7 mai 1968, Bucureşti) – dramaturg şi prozator. După absolvirea Liceului „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti (1902), Ciprian obţine licenţa în drept şi litere la Universitatea bucureşteană (1906) şi diploma de actor, la Conservatorul de Artă Dramatică, clasa lui C.I. Nottara (1907). După o stagiune la Teatrul Naţional din Craiova, revine în Bucureşti, la Teatrul Naţional, afirmându-se ca unul dintre cei mai redutabili interpreţi ai generaţiei sale. Realizează creaţii memorabile în piese de William Shakespeare (Macbeth, Richard al III-lea), Moliere, Ibsen, Schiller, Maxim Gorki şi Mihail Sorbul. Ca …

Read More »

Alexandru Ciorănescu

Alexandru Ciorănescu (15 noiembrie 1911, Moroeni, judeţul Dâmboviţa – 20 noiembrie 1999, La Laguna, Spania) – poet, prozator, dramaturg, traducător, bibliograf, istoric şi teoretician literar. Este fiul Ecaterinei (născută Teodorescu) şi al lui Ion Ciorănescu, învăţători. A absolvit Liceul „Spiru Haret” din Bucureşti şi Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, fiind şi diplomat al Şcolii Superioare de Arhivistică şi Paleografie. Şi-a luat doctoratul în litere, la Sorbona, în 1938, cu teza L’Arioste en France. În 1934, devenea membru al Şcolii Române din Franţa, între 1937 şi 1940, a susţinut lectoratul de limba română din Lyon, iar în 1940, era …

Read More »

Arhip Cibotaru

Arhip Cibotaru (20 februarie 1935, Cobâlea, judeţul Soroca, Basarabia) – poet, prozator şi dramaturg. A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1957). A fost vicepreşedinte (1965-1971) şi secretar al comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi redactor-şef al revistei „Nistru” (1971-1988). A debutat editorial în 1958, cu placheta de versuri Ecoul gliei. Aparent nepretenţioasă, poezia de început a lui Cibotaru alimenta speranţe serioase, de regăsit ulterior în tendinţa spre un limbaj metaforic şi simbolic bogat, spre interpretare filosofică, spre valorificarea motivelor folclorice autohtone. Dincolo de tributul plătit conjuncturii ideologice şi politice, Cibotaru a dat şi poeme animate de …

Read More »