Tag Archives: Dramaturgi

Ştefan Augustin Doinaş

Ştefan Augustin Doinaş (pseudonimul literar al lui Ştefan Popa) (26 aprilie 1922, Caporal Alexa, judeţul Arad – 25 mai 2002, Bucureşti) – poet, eseist, dramaturg şi traducător. Părinţii săi, Floriţa (născută Laza) şi Augustin Popa, erau ţărani. A învăţat mai întâi în satul natal, după care a urmat Liceul „Moise Nicoară” din Arad (terminat în 1941) şi Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj (absolvită în 1948). Ca student, a audiat cursurile lui Lucian Blaga, în timpul refugiului la Sibiu al Universităţii, şi s-a numărat printre membrii Cercului Literar de la Sibiu (1940-1945). După licenţă, este profesor de …

Read More »

Adrian Dohotaru

Adrian Dohotaru (2 aprilie 1939, Oradea – 1 septembrie 1995, Munchen, Germania) – poet, jurnalist, eseist, dramaturg şi diplomat de carieră. Născut într-o familie de intelectuali şi era om fin, agreabil, comunicativ. Am scris era căci numai este. S-a stins din viaţă în urma unui neelucidat accident de maşină, în Rusia în drum spre Odessa. Acolo mergea să depună o coroană de flori la bustul lui Mihai Eminescu. N-a mai ajuns. A fost înmormântat la Belu. La catafalcul marelui scriitor au venit scriitorii cu o Floare din lacrimă. A fost gazetar la revistele „Amfiteatru” şi „Viaţa studenţească”. Între scrierile sale …

Read More »

Ştefan Dimitriu

Ştefan Dimitriu (21 mai 1938, Ibăneşti, judeţul Vaslui) – prozator, dramaturg şi  traducător. Este fiul Atenei şi al lui Ştefan Dimitriu, învăţători. Trecut la „chiaburi”, tatăl a cunoscut puşcăriile vremii, inclusiv Canalul, iar fiul, după absolvirea a şapte clase primare în comuna natală, a fost obligat să-şi câştige existenţa ca muncitor necalificat pe şantierul Rafinăriei Teleajen, urmând totodată şi cursurile liceului seral din Ploieşti, pe care l-a absolvit în 1955. Între 1955 şi 1958 practică diverse îndeletniciri: croitor, dactilograf, laborant, librar, bibliotecar etc. Urmează, între 1962 şi 1967, Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti, perioadă în …

Read More »

Constantin Dimitriade

Constantin Dimitriade (1831, Bucureşti – 10 martie 1885, Bucureşti) – traducător şi autor dramatic. Fire aventuroasă, Dimitriade părăseşte repede şcoala şi după ce uceniceşte la un tapiţer, pleacă din ţară cu o trupă italiană de circ. Ajuns în Italia, se îmbarcă mai întâi ca elev marinar, angajându-se apoi ca hamal, matelot, chelner pe mai multe vapoare, translator la Atena, voiajor comercial prin Marsilia, Paris şi Londra. Se întoarce acasă în 1848, intră pentru o vreme în trupa de teatru a lui Costache Caragiali, joacă la Bucureşti, la Craiova şi la Iaşi, unde devine, în 1864, primul profesor de declamaţie al …

Read More »

Neculai Dimachi

Neculai Dimachi (circa 1777 – 16 octombrie 1836, Iaşi) – autor de versuri şi autor dramatic. Coborâtor dintr-o familie de boieri de origine grecească, Dimachi este fiul marelui vornic, iar mai târziu mare logofăt, Manolache. În 1803, tânăr căminar, e primit în Divan. În opoziţie sub domnitorul Ioan Sandu Sturdza, ajunge chiar să candideze la domnie, împotriva lui Mihail Sturdza, în 1834. Vel vornic, preşedinte al Tribunalului Apelativ în vremea Regulamentului Organic, se ocupă, când are prilejul, de negoţuri. Dintre cele trei fiice, cea mai mare, Catinca, potrivit unei legende îndoielnice, ar fi avut un amestec în aventura galantă ce …

Read More »

George Diamandy

George Diamandy (27 februarie 1867, Idrici, judeţul Vaslui – 27 octombrie 1917) – dramaturg şi prozator. Părinţii lui, Cleopatra Diamandy (născută Catargiu) şi Iancu Diamandy, membru al Junimii, primar de Iaşi, senator, au ţinut să-i dea o creştere aleasă. Încheind cursul primar la Bârlad, Diamandy este înscris la Institutele Unite din Iaşi, unde recalcitranţele îi conturează foarte devreme firea independentă, de frondeur. În ultima clasă de liceu scoate o „revistă” litografiată, „Culbecul”. După ce îşi ia bacalaureatul, intră voluntar la artilerie, dar şi aici are repetate ciocniri cu superiorii. Crezându-se mare arheolog, dă un timp semne că s-ar pasiona de …

Read More »

Octav Dessila

Octav Dessila (4 decembrie 1895, Bucureşti – 3 august 1976, Bucureşti) – romancier şi dramaturg. Este fiul Aristiţei (născută Gheorghiu) şi al lui Iorgu Dessila, funcţionar la CFR. Urmează Liceul Militar de la Mănăstirea Dealu. Ofiţer activ, cu unele funcţii mai importante după război – ajutor de ataşat militar la Legaţia Română din Viena (1921-1922), şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1926-1927) -, scriitorul a fost o prezenţă discretă în viaţa literară interbelică. Totuşi, numele său avea o certă notorietate, romanele semnate de el bucurându-se de succesul de librărie care a dus la multe reeditări între 1930 şi …

Read More »

Lucia Demetrius

Lucia Demetrius (16 februarie 1910, Bucureşti – 29 iulie 1992, Bucureşti) – prozatoare, poetă, traducătoare şi autoare dramatică. Este fiica Antigonei (născută Rabinovici) şi a lui Vasile Demetrius, scriitor. În 1928 termină cursurile Şcolii Centrale „Maria Brâncoveanu” din Bucureşti, în 1931 îşi ia licenţa în litere, iar în 1932 în filosofie. Concomitent, studiază şi la Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti, clasa Ion Manolescu (1928-1931). O perioadă scurtă de timp este actriţă la Compania dramatică „Treisprezece şi unu” din capitală şi la Teatrul Naţional din Cernăuţi. În 1934 pleacă în Franţa şi studiază estetica la Paris. Întoarsă în ţară, va …

Read More »

Mircea C. Demetriade

Mircea C. Demetriade (2 septembrie 1861, Ocnele Mari, judeţul Vâlcea – 11 septembrie 1914, Bucureşti) – poet, traducător şi autor dramatic. Dintr-o familie care a dat actori renumiţi, fiu al lui Constantin Dimitriade, om de teatru, autor dramatic, şi al Luxiţei Saragea, şi frate vitreg al Aristizzei Romanescu, Demetriade s-a pregătit la rându-i să devină actor. A urmat, cu întreruperi, cinci clase liceale, apoi, la Conservator, cursul de declamaţie al lui Ştefan Vellescu. Bonifaciu Florescu şi Pantazi Ghica, prieteni ai tatălui său, îl îndemnau să scrie. Frecventează gruparea de la „Literatorul”, unde debutează în 1880 cu „acuarele”. O nuvelă (Victima …

Read More »

Liviu Deleanu

Liviu Deleanu (8 februarie 1911, Iaşi – 12 mai 1967, Chişinău) – poet şi dramaturg. Născut într-o familie de evrei săraci, Deleanu îşi întrerupe studiile liceale, începute la Iaşi, şi pleacă la Bucureşti, unde lucrează un timp ca tipograf şi corector. În 1928 adoptă numele Liviu Deleanu în locul numelui de la naştere, Lipa Cligman. În 1940 s-a refugiat la Moscova, stabilindu-se apoi la Chişinău. A început să publice versuri în „Bilete de papagal” (1928), continuând să fie o prezenţă activă în reviste ieşene şi bucureştene, precum „Ediţia specială”, „Cuvinte literare”, „Vlăstarul”, „Floarea de foc”, „Şantier”, „Reporter”, „Viaţa literară”, „Hasmonaea”, …

Read More »