Tag Archives: Dramaturgi

Ion Anestin

Ion Anestin (24 decembrie 1900, Bucureşti – 5 decembrie 1963, Bucureşti) – prozator, dramaturg şi cronicar teatral. Bunicul, Ion Anestin, se numărase printre ctitorii Teatrului Naţional craiovean, iar unchii, Victor şi Alexandru Anestin, se făcuseră cunoscuţi ca publicişti şi literaţi. Şi Theodor Anestin, tatăl lui Anestin, desenator la Primăria Capitalei, avusese în tinereţe unele preocupări literare. Anestin învaţă la Şcoala Visarion, apoi la Colegiul „Sf. Sava”, unde este coleg cu Vladimir Donescu. Împreună scot „Revista Carol I”, ce va fi continuată de „Foaia tinerimei”. La ocuparea Bucureştiului, Anestin, fiind premilitar, trebuie să se refugieze în Moldova. Reîntors acasă în 1918, …

Read More »

Andi Andrieş

Andi Andrieş (3 iunie 1934, Iaşi) – dramaturg şi publicist. Este fiul lui Nicolae Andrieş, profesor de limba română, şi al Luizei Andrieş (născută Lelescu), profesoară de limba franceză. A absolvit Facultatea de Filologie din Iaşi în 1955. Încă din timpul studenţiei, a lucrat ca redactor la „laşul literar” (1954-1971), devenind redactor-şef adjunct al săptămânalului „Cronica” între 1971 şi 1979. A fost preşedinte al Comitetului pentru Cultură şi Educaţie Socialistă din Iaşi (1979-1981), director al Editurii Junimea din Iaşi (1981-1990, 1993-1997), director al Teatrului Naţional din Iaşi (1994-1996). În 1993 a iniţiat şi condus, în calitate de director, apariţia unei …

Read More »

Gheorghe Anca

Gheorghe Anca (12 aprilie 1944, Ruda-Budeşti, judeţul Vâlcea) – poet, prozator, dramaturg şi traducător. Este fiul Elisabetei (născută Grigorescu) şi al lui Ion Anca, funcţionari. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1966). A fost, pe rând, redactor la Radiodifuziunea Română, redactor la revista „Colocvii”, metodist şi inspector în Ministerul Învăţământului, lector la Facultatea de Ziaristică din Bucureşti, visiting professor la Universitatea din New Delhi (1977-1979, 1981-1984), director al Bibliotecii Institutului Politehnic din Bucureşti (1984-1987) şi director al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” (din 1988). A debutat ca poet în „Luceafărul” (1961). A folosit, în publicistică, pseudonimele Gh. …

Read More »

Bartolomeu Anania

Bartolomeu Anania, pe numele de mirean Valeriu Anania (18 martie 1921, comuna Glăvile, judeţul Vâlcea – 30 ianuarie 2011, Cluj Napoca) – poet, dramaturg, prozator, memorialist, traducător şi mitropolit al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. Este fiul ardeleanului Vasile Anania, mic negustor de ţară, apoi muncitor în Bucureşti, şi al Anei (născută Mărgăritărescu), fiica unui preot din Vâlcea. Urmează primele cinci clase în comuna natală, apoi cursurile Seminarului Central din Bucureşti (1933-1941), unde îi are profesori pe Anton Holban şi Petru Caraman; îşi ia bacalaureatul la Liceul „Mihai Viteazul”. Urmează între 1941 şi 1948 cursuri de teologie la Bucureşti, …

Read More »

Slavco Almăjan

Slavco Almăjan (10 martie 1940, Oreşaţ, Serbia) – poet, prozator, romancier, dramaturg, eseist, publicist şi traducător. După absolvirea liceului la Vîrşeţ, urmează cursurile Facultăţii de Filosofie din Novi Sad, oraş unde se stabileşte şi unde îşi va desfăşura activitatea. A fost redactor la Radioul şi la Televiziunea din Novi Sad, redactor-şef şi responsabil al revistei „Lumina” (1976-1981), redactor-şef şi responsabil al Editurii Libertatea (1988-1992), preşedintele Asociaţiei Scriitorilor din Voivodina (1988), membru în conducerea Uniunii Scriitorilor din Iugoslavia, preşedintele Societăţii de Limbă Română din Voivodina (1990) etc. Colaborează la mai toate revistele româneşti şi iugoslave. A obţinut numeroase premii literare: Premiul …

Read More »

Radu F. Alexandru

Radu F. Alexandru (12 iulie 1943, Bucureşti) – dramaturg, prozator şi politician. Este fiul Irenei (născută Grosfeld) şi al lui Isidor Feldman, prenumele lui la naştere fiind Radu Alexandru. Şi-a făcut studiile liceale în Bucureşti, la „Gheorghe Lazăr” şi „Dimitrie Cantemir” (1956-1960). Este absolvent al Facultăţii de Matematică (1965) şi al celei de Filosofie (1974) din cadrul Universităţii bucureştene. De asemenea, a urmat cursul postuniversitar de regie teatru al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”. Profesor de matematică (1965-1970), este apoi redactor la revista „Cutezătorii” şi la Animafilm. Din 1996 este senator liberal în Parlamentul României. A debutat …

Read More »

Felix Aderca

Felix Aderca (pseudonimul literar al lui Zelicu Froim Adercu) (13 martie 1891, Puieşti, judeţul Vaslui – 12 decembrie 1962, Bucureşti) – prozator, poet, eseist, publicist, dramaturg şi estetician. Primul dintre cei cinci copii ai Deborei (Dobrişei, născută Iosub) şi ai lui Avram Adercu, primeşte la naştere numele Froim Zeilic. Părinţii, „comersanţi” săraci de religie mozaică, veniţi de prin Cehia, ajung în Moldova. Aderca începe şcoala în Puieşti şi urmează, la Craiova, cursurile Liceului „Carol I”, fiind însă eliminat în ultimul an. Îşi încearcă, fără succes, şansele literare la „Sămănătorul” (1907), „Ramuri” (1909) şi „Convorbiri critice” (1909), unde trimite însemnări critice …

Read More »

Grigore Adam

Grigore Adam (7 aprilie 1914, Bălăneşti, judeţul Ungheni, Basarabia – 22 iunie 1946, Bălăneşti, judeţul Ungheni) – prozator şi dramaturg. A absolvit Şcoala Normală din Chişinău în 1934. La începutul anilor ’40, debutează cu o povestire despre cel de-al doilea război mondial, scrisă, ca şi cele care vor urma sau ca piesele de teatru, după reţetele realismului socialist. Sobrietatea stilului şi unele însuşiri de povestitor nu reuşesc să salveze o literatură prea îndatorată comenzilor ideologice. Opera literară Hartene, Chişinău, 1947; Pe Valea Socilor, Chişinău, 1947; Scrieri, Chişinău, 1966; Povestiri. Teatru. Publicistică, Chişinău, 1975.

Read More »

Radu D. Rosetti

Radu D. Rosetti (18 decembrie 1874, Bucureşti – 1964, Bucureşti) – poet, prozator, dramaturg şi traducători. Este fiul Eftaliei (Nataliei) (născută Gheorghiu) şi al publicistului şi autorului dramatic Dimitrie R. Rosetti. Căsătoria celor doi se desface curând, copilul fiind încredinţat bunicii din partea mamei. La Bucureşti urmează clasele primare la Institutul „Heliade” al lui Ştefan Vellescu, apoi cursurile liceale la „Sf. Gheorghe”, „Sf. Sava” şi „Matei Basarab”, iar în Braşov învaţă la Liceul „Andrei Şaguna”. Veşnic neadaptat la atmosfera internatelor, elev „în particular”, nu reuşeşte să încheie cursul superior. Pentru înscrierea la Universitate obţine o diplomă de bacalaureat la Bruxelles, …

Read More »

Dimitrie R. Rosetti

Dimitrie Radu Rosetti (17 aprilie 1850, Bucureşti – 12 octombrie 1934, Bucureşti) – publicist şi autor dramatic. Fiu al lui Radu Rosetti şi al Casiei Brăiloiu, Rosetti a făcut studii, neterminate, la colegiul „Louis le Grand”, urmând apoi, vreme de doi ani, la Ecole des sciences politiques et administratives din Paris, întors în ţară în 1876, a ocupat diferite funcţii: copist la Ministerul de Interne (1871), şef de cabinet al lui I.C. Brătianu (1876), şeful poliţiei din Brăila, avocat al statului la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice (1910), şef al serviciului contencios la acelaşi minister (1922-1929). Între 1888-1900 a fost …

Read More »