Tag Archives: Domni

Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673, Iaşi – 21 august 1723, Dmitrovka, azi Dmitrovsk-Orlovski, Rusia) – domn al Moldovei, prozator, istoric al religiilor, istoriograf, etnograf, folclorist, filozof, geograf, compozitor şi orientalist de renume. Tatăl lui Cantemir, Constantin Cantemir, răzeş, de origine modestă, s-a ridicat la demnitatea de domnitor al Moldovei prin merite militare. Mama, Ana Bantaş, era coborâtoare dintr-o familie de mici boieri. Fratele său, Antioh Cantemir, parvine şi el, ca principe ereditar, la poziţia de domnitor. În maniera timpului, Dimitrie îşi începe instruirea intelectuală cu un profesor de familie, grecul Ieremia Cacavelas, teolog, poliglot şi călător pe drumuri europene. Din …

Read More »

Alexandru Ioan Cuza

Alexandru Ioan Cuza (20 martie 1820, Bârlad, judeţul Vaslui – 15 mai 1873, Heidelberg, Germania) – domnul Unirii Principatelor Române (1859-1866), om politic şi de stat, diplomat, fruntaş al revoluţiei române de la 1848, unificator, reformator, legislator, ctitor de şcoală şi aşezăminte, militar de carieră, începător al instituţiilor României moderne, ultimul domn pământean. Se trage dintr-o familie moldoveana din părţile Fălticenului, având reprezentanţi în divanul domnesc încă din secolul XVIII (dacă nu mai înainte). Începătorul cunoscut al familiei, atestat (1638) este Cuza vistiernicelul. Membrii familiei trec activ prin istoria Moldovei, sprijinind pe domnii în scaun sau luând parte la comploturi …

Read More »

Mihai Viteazul

Mihai Viteazul (1558, Târgul de Floci, situat la Gura Ialomiţei, Ţara Românească – 19 august 1601, Câmpia Turzii, Transilvania, azi judeţul Cluj) – domnul Ţării Româneşti (1593-1601), domnul tuturor românilor (1600), politician, diplomat, conducător şi strateg militar, luptător pentru independenţă şi primul „Restitutor Daciae” al neamului românesc. Tatăl său a fost Pătraşcu cel Bun, domnul Ţării Româneşti (1554-1557). Dar Mihai Viteazul era fiul natural al acestuia, rezultat dintr-o legătură târzie al lui Pătraşcu Vodă cu Teodora, care la bătrâneţe, călugărindu-se va lua numele de Teofana. Unii istorici au negat în decursul timpului originea domnească a lui Mihai Viteazul, ajungând să …

Read More »

Ştefan cel Mare

Ştefan cel Mare (circa 1433, Borzeşti – 2 iulie 1504, Suceava) – domnul Moldovei (1457-1504), om politic şi diplomat strălucit, comandant de oaste ilustru şi priceput strateg, gospodar, unificator, sprijinitor al culturii, însemnat ctitor de aşezăminte, reîntemeietorul Moldovei, simbol al luptei pentru independenţă a românilor şi creştinătăţii. Tatăl lui Ştefan, Bogdan al II-lea, domul Moldovei (1449-1451) era fiu (nelegitim) al lui Alexandru cel Bun şi frate cu Iliaş, Ştefan al II-lea, Petru al II-lea şi Petru Aron. Ştefan şi-a petrecut copilăria la Borzeşti sub supravegherea atentă a mamei sale, Oltea-Maria. De la moartea lui Alexandru cel Bun, urmaşii lui luptaseră …

Read More »