Tag Archives: District

Ţara, comitatul şi districtul Haţegului

Calificativul de „ţară” (terra) cu care apare Haţegul la prima sa atestare documentară, se datorează datei acesteia, dar exprimă totodată şi raporturile de la 1247 dintre regalitatea maghiară şi Ţara Haţegului. Probabil că dacă atestarea ar fi fost mai timpurie cu un secol sau poate doar cu o jumătate de secol, am fi întâlnit în document calificativul „pădurea/codrul/Haţeg” (silva), sau o „silva” cu alt nume, dacă toponimul Haţeg nu este mai vechi decât mijlocul secolului al XIII-lea. O astfel de evoluţie, de la „silva” la „terra”, întâlnim pe durata secolului al XIII-lea în calificativele atribuite Maramureşului de cancelariile regatului, iar …

Read More »