Tag Archives: Discurs

Discurs specific domeniului de specializare. Limbaje de specialitate (pedagogic, militar, juridic-administrativ, religios etc.)

Limbajele de specialitate reprezintă variante caracteristice anumitor domenii de activitate şi, în consecinţă, pot fi identificate prin trăsături distincte. Specificul lor decurge din scopul diferit al comunicării fiecăruia. De exemplu, limbajul pedagogic, ca variantă a stilului ştiinţific, uzează de terminologie specifică, structură sintactică proprie. În planul expunerii, apelează la raţionamente. Limbajul militar se distinge prin precizie şi concizie şi, de asemenea, prin sobrietate. Limbajul juridic–administrativ se caracterizează prin terminologie specifică şi prin formule şi construcţii standardizate. Limbajul religios este solemn şi cu o pronunţată notă arhaică.

Read More »

Discurs publicistic

Discursul publicistic se foloseşte atât în presa scrisă, cât şi în cea audiovizuală. Cel mai des întâlnite tipuri sunt ancheta, interviul, mica publicitate, reportajul, ştirea / grupajul de ştiri. Deşi diversitatea tipologică are drept consecinţă diversitatea lexicală, caracteristicile frecvente sunt claritatea limbajului şi concizia, preferinţa pentru neologisme, jocul de cuvinte, amestecul de limbaj popular, familiar şi argotic. Deoarece, în paralel cu informarea, ţintele discursului publicistic sunt şi convingerea şi determinarea unor stări afective, el se caracterizează prin subiectivitatea perspectivei şi prin tendinţa de permanentă reîmprospătare a expresiei.

Read More »

Discurs politic

Discursul politic are drept scop câştigarea unei părţi cât mai mari a electoratului. Acest fapt depinde însă de calităţile oratorului şi de modalităţile de realizare a discursului. Fiind centrat pe destinatar, discursul politic poate genera diverse reacţii ale receptorului, dintre care mai importante sunt efectul de obişnuinţă şi efectul de frondă. Efectul de obişnuinţă Efectul de obişnuinţă se manifestă atunci când unei persoane i se supun atenţiei, în mod insistent, mai multe argumente într-un anumit domeniu. Adeseori receptorul tinde să le acorde din ce în ce mai puţină atenţie şi să considere drept corectă doar acea secvenţă care, la un …

Read More »