Tag Archives: Dimitrie Cantemir

Istoria ieroglifică, de Dimitrie Cantemir (comentariu literar, rezumat literar)

Istoria ieroglifică, operă elaborată de Dimitrie Cantemir între anii 1703-1705, este un roman alegoric, un pamflet politic, o fabulă şi un eseu filozofic, fiind printre puţinele opere scrise în limba română. Opera îmbină, aşadar, mai multe specii şi genuri literare, precum şi o gamă largă a modalităţilor de expunere, cum ar fi: naraţiunea, monologul artistic, proza lirică, fraza rimată în interiorul textului, descrierea etc. Deşi greoaie la lectură, din cauza frazei latineşti care-i era atât de familiară autorului, opera are o importanţă deosebită, fiind considerată de către George Călinescu singura operă literară viabilă din perioada veche. Tema Tema o constituie …

Read More »

Descrierea Moldovei, de Dimitrie Cantemir (comentariu literar, rezumat literar)

Descrierea Moldovei, de Dimitrie Cantemir, este o proză savantă, deoarece informaţiile despre aşezarea, graniţele, flora, fauna, religia, politica şi locuitorii Moldovei sunt descrise într-un limbaj literar, iar moldovenii sunt conturaţi prin adevărate portrete literare. Descrierea Moldovei, cu titlul original Descriptio Moldaviae, este prima lucrare monografică a Moldovei, scrisă în limba latină în 1716, pe când Dimitrie Cantemir se afla exilat în Rusia, la moşia Dimitrovka şi a fost tradusă în româneşte abia în 1825. Lucrarea s-a impus prin acurateţea metodei folosite, vastitatea informaţiei şi concepţia modernă monografică, referitoare la cadrul geografic, istoric, social, cultural şi etnografic al Moldovei. Mai mult …

Read More »

Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673, Iaşi – 21 august 1723, Dmitrovka, azi Dmitrovsk-Orlovski, Rusia) – domn al Moldovei, prozator, istoric al religiilor, istoriograf, etnograf, folclorist, filozof, geograf, compozitor şi orientalist de renume. Tatăl lui Cantemir, Constantin Cantemir, răzeş, de origine modestă, s-a ridicat la demnitatea de domnitor al Moldovei prin merite militare. Mama, Ana Bantaş, era coborâtoare dintr-o familie de mici boieri. Fratele său, Antioh Cantemir, parvine şi el, ca principe ereditar, la poziţia de domnitor. În maniera timpului, Dimitrie îşi începe instruirea intelectuală cu un profesor de familie, grecul Ieremia Cacavelas, teolog, poliglot şi călător pe drumuri europene. Din …

Read More »

Moldova văzută de Dimitrie Cantemir

Printre scrierile cu larg ecou în lumea ştiinţifică europeană din secolul al XVIII-lea s-a numărat Descriptio Moldaviae (Descrierea Moldovei), scrisă de Dimitrie Cantemir în limba latină. Ea s-a impus atenţiei contemporanilor prin acurateţea metodei folosite, varietatea informaţiei şi concepţia ştiinţifică modernă care i-a stat la bază, lucrarea fiind o expunere monografică a cadrului geografic şi etnografic, precum şi a istoriei şi culturii Moldovei. Pe lângă elementele de geografie a Moldovei, partea cea mai valoroasă o reprezintă informaţiile referitoare la aspectele de tip social, moravurile şi alcătuirile politice ale vremii – alegerea domnilor, ierarhia boierească, legislaţia şi armata. Totodată, referirile privitoare …

Read More »

Domnia lui Dimitrie Cantemir (1710-1711)

Dimitrie Cantemir a fost una dintre cele mai mari personalităţi ale perioadei feudale din istoria poporului român, învăţat şi om de stat cu largi orizonturi, el a lăsat o operă istorică şi geografică de valoare europeană, tradusă în numeroase limbi. În această operă se regăsesc ideile politice pe care le-a aplicat în timpul domniei lui în Moldova şi în vremea şederii în Rusia, ca sfetnic al lui Petru I. Dimitrie Cantemir s-a ridicat împotriva regimului boieresc din Moldova şi în acelaşi timp a înălţat steagul luptei pentru independenţă împotriva dominaţiei otomane. Ca ostatic la Poartă, în timpul domniei tatălui său, …

Read More »

Voci ale diplomaţiei româneşti de la Dimitrie Cantemir la Grigore Gafencu

Dimitrie Cantemir (1673-1723) a fost domn al Moldovei (1710-1711) şi cărturar de talie europeană. A fost ales membru al Academiei din Berlin. A îmbinat arma diplomatică cu războiul pentru a obţine ameliorarea situaţiei Moldovei, înainte de domnie s-a aflat mai multă vreme la Constantinopol reprezentând interesele Moldovei. După pierderea domniei a trăit la Moscova până în 1723. Take Ionescu, a fost om politic şi diplomat. Era un foarte bun orator. Marile sale calităţi de diplomat le-a evidenţiat la sfârşitul primului război mondial când a militat în Occident pentru susţinerea drepturilor naţionale. A negociat cu state care aveau interese asemănătoare încheierea …

Read More »

Domniile lui Constantin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir

Brâncoveanu, reprezentant al marii boierimi În anul instaurării dominaţiei habsburgice asupra Transilvaniei, tronul Ţării Româneşti este ocupat, la cererea boierimii, de fapt a Cantacuzinilor, de Constantin Brâncoveanu (1688-1714). Noua domnie colaborează cu marea boierime în acapararea de moşii şi în jefuirea ţărănimii. De aceea fiscalitatea este una din cele mai grele din secolul al XVIII-lea, iar pentru asigurarea încasării lor, dările se unifică şi se repartizează pe patru sferturi. Brâncoveanu ar fi vrut să continue politica predecesorului său faţă de Curtea din Viena, dar sub anumite garanţii cu privire la independenţa ţării, Habsburgilor neconvenindu-le aceasta atitudine, armata imperială condusă de …

Read More »