Tag Archives: Diete

Dieta Transilvaniei din 1846-1847

În faţa societăţii transilvane stăteau sarcini foarte importante. Trebuia desfiinţată iobăgia, împreună cu toate sarcinile feudale; absolutismul trebuia înlocuit cu o democraţie burgheză. Diferitele naţiuni căutau să ajungă la drepturile lor, la independenţă naţională. Acestea erau sarcinile puse la ordinea zilei de dezvoltarea economică şi socială a Transilvaniei. Dieta din anii 1846-1847, care a luat în discuţie introducerea reglementării urbariale, a oferit o bună ocazie de strângere a legăturilor între forţele progresiste, pentru a face măcar un pas înainte spre îmbunătăţirea soartei ţărănimii. Această ocazie a fost compromisă însă prin slăbiciunea mişcării reformiste a nobilimii şi prin tendinţa de răpire …

Read More »