Tag Archives: Dictatură regală

România în perioada dictaturii regale (februarie 1938 – septembrie 1940)

Situaţia internaţională Începând cu anul 1938 se constată o creştere a încordării situaţiei internaţionale. Contradicţiile dintre state capătă o ascuţime tot mai mare, iar actele de agresiune devin din ce în ce mai frecvente. Folosindu-se de atitudinea concesivă a guvernelor englez, francez şi american, Germania hitleristă păşeşte mai departe pe calea agresiunii. La 12 mai 1938, armata hitleristă a pătruns în, Austria şi prin forţa armelor a încorporat această ţară în graniţele celui de-al treilea Reich. Actul agresiv al Germaniei împotriva Austriei a fost aspru condamnat de Uniunea Sovietică şi de către o serie de ţări mici printre care şi …

Read More »