Tag Archives: Diaconul Coresi

„Psalmul 77” din Coresi, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

„Psalmul 77” din Coresi, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Foaia Societăţii Românismul” nr. 2 din mai 1870. În citatele din Psaltire am eliminat pe -u (dar nu şi pe -u), am modificat pe i în ea în cazurile în care în limba de astăzi se rosteşte cu diftong: lege e redat prin legea, aceste prin acestea; am păstrat pe â, care, în transcrierea lui Hasdeu, poate avea altă valoare decât ă. Am păstrat punctuaţia la textul latinesc. La 1870, nu se cunoşteau încă tipăriturile făcute de Coresi înainte de 1577. …

Read More »

Unde s-a tipărit „Psaltirea” lui Coresi?, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Unde s-a tipărit „Psaltirea” lui Coresi?, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Traian”, nr. 10 din 14 mai 1859. În variantă uşor simplificată, s-a republicat în „Columna lui Traian” din mai 1876. Textul românesc a fost editat pentru prima oară de B.P. Hasdeu, în 1881; el a reprodus textul în alfabet cirilic şi în transcriere cu litere latine. În 1976, Psaltirea a fost editată din nou, de către Stela Toma. Astăzi ştim că nu această Psaltire este prima tipăritură românească făcută de Coresi, ci Întrebare creştinească, din 1560, un catehism descoperit …

Read More »

Diaconul Coresi

Diaconul Coresi (1510, Târgovişte – circa 1583) – editor şi tipograf. Prima menţiune despre Coresi „ot Târgovişte” se află în epilogul cărţii Octoih mic slavonesc (Braşov, 1557), tipărit împreună cu Oprea logofătul, al cărui ucenic era. În 1558 cei doi scot la Târgovişte, în tipografia lui Dimitrie Liubavici, în care s-au şi format, un Triod-Penticostar slavonesc, iar un an mai târziu, Coresi se stabileşte definitiv la Braşov. Până în 1583 el a tipărit aici sau în alte oraşe transilvănene numeroase cărţi religioase în slavonă şi română, fie la cererea oficialităţilor locale, fie la solicitarea domnilor sau mitropoliţilor din Ţara Românească …

Read More »

Activitatea diaconului Coresi

Tipograf şi traducător de cărţi în limba română, diaconul Coresi era originar din Târgovişte. A învăţat arta tipografică în oraşul natal, la tiparniţa reînfiinţată în 1545 pe lângă curtea domnească. Ajuns meşter, Coresi a desfăşurat în Ţara Românească şi în Şcheii Braşovului o activitate tipografică prodigioasă, prin stăruinţa lui fiind tipărite 35 de cărţi, număr impresionant pentru o epocă în care tiparul se afla încă la începuturi. Coresi a fost sprijinit în munca sa de ajutoare pricepute între care meşterii Călin, Lavrentie, Lorint Mănăilă şi fiul său Şerban. Între anii 1556 şi 1583 au văzut lumina tiparului în limba română …

Read More »