Tag Archives: Dacia Traiană

Istoria românilor din Dacia Traiană

Istoria unui popor este în mare parte determinată de natura, în sinul căreia este aşezat. De la această lege firească nu s-a putut substrage nici poporul român; ba la dânsul chiar, înrâurirea naturii s-a arătat ca o putere deosebită. O cercetare a acestei înrâuriri va lumina ca un far întregul întuneric al veacurilor trecute. De aceea deschidem cu dânsa cartea istoriei sale. Din elementele fireşti, configuraţia şi aşezarea ţării vor juca rolul cel mai mare în mersul istoriei unui popor, deşi acest rol se poate modifica după cum se îndreaptă pasul timpurilor. Natura reprezintă, în formele ei neclintite şi înţepenite, …

Read More »