Tag Archives: Cronologii

Autori şi romane după al doilea război – cronologie

1953 – George Călinescu, Bietul Ioanide 1954 – Radu Tudoran, Toate pânzele sus! 1955 – Marin Preda, Moromeţii, I 1957 – Eugen Barbu, Groapa 1957 – Petru Dumitriu, Cronica de familie 1966 – Nicolae Breban, În absenţa stăpânilor 1967 – Marin Preda, Moromeţii, II 1968 – Nicolae Breban, Animale bolnave 1968 – Fănuş Neagu, Îngerul a strigat 1968 – Alexandru Ivasiuc, Cunoaştere de noapte 1970 – Augustin Buzura, Absenţii 1970 – Radu Petrescu, Matei Iliescu 1973 – D.R. Popescu, Vânătoare regală 1975 – George Bălăiţă, Lumea în două zile 1976 – Constantin Ţoiu, Galeria cu viţă sălbatică 1977 – Eugen Uricaru, Rug şi flacără 1977 – Ştefan Bănulescu, Cartea …

Read More »

Poezia interbelică – cronologie

1919 – Lucian Blaga, Poemele luminii 1921 – Vasile Voiculescu, Pârgă 1922 – Alexandru Philippide, Aur sterp 1923 – Ion Pillat, Pe Argeş în sus 1923 – Camil Petrescu, Versuri. Ideea. Ciclul morţii 1923 – Ilarie Voronca, Restrişti 1931 1924 – Lucian Blaga, În marea trecere 1924 – Adrian Maniu, Lângă pământ 1926 – George Bacovia, Scântei galbene 1927 – Tudor Arghezi, Cuvinte potrivite 1927 – Vasile Voiculescu, Poeme cu îngeri 1930 – Ion Barbu, Joc secund 1930 – Benjamin Fundoianu, Privelişti 1931 – Tudor Arghezi, Flori de mucigai 1931 – Dan Borta, Eulalii 1933 – Lucian Blaga, La cumpăna apelor 1934 – Tristan Tzara, Primele …

Read More »

Începuturile avangardei artistice europene – cronologie

1909 – F.T. Marinetti publică, la Paris, primul manifest futurist, Le Futurisme. 1910 – la Berlin, apare revista „Der Sturm”, publicaţie de orientare expresionistă. 1911 – la Paris are loc prima manifestare de grup a pictorilor cubişti. 1912 – F.T. Marinetti publică al doilea manifest futurist. 1915 – la Sankt Petersburg, Kazimir Malevici şi Vladimir Maiakovski publică Manifestul suprematismului. 1916 – la 8 februarie, la Cabaretul „Voltaire” din Zurich, Tristan Tzara iniţiază prima mişcare de avangardă, dadaismul. 1919 – în Germania, apare mişcarea Bauhaus, iniţiată de Walter Gropius, ce se va manifesta cu precădere în arhitectură, fotografie, desen; printre adepţi …

Read More »

Mircea Sântimbreanu – tabel cronologic

1926 – La 7 ianuarie, se naşte, în comuna Băiţa, judeţul Hunedoara, scriitorul Mircea Sântimbreanu. 1935-1943 – Este elev al Liceului Ortodox „Avram Iancu” din Brad. 1947 – Absolvă Facultatea de Ştiinţe Juridice din Bucureşti. 1951 – Este licenţiat al Facultăţii de Filosofie a Universităţii Bucureşti. 1948-1951 – Asistent universitar la Catedra de drept penal a Universităţii Bucureşti. 1951-1966 – Profesor de istorie la diferite licee. Mircea Sântimbreanu 1956 – Debutează cu volumul de povestiri Cu şi fără ghiozdan şi se afirmă în anii următori ca unul dintre cei mai fecunzi autori de literatură pentru copii şi tineret. 1957 – …

Read More »

Cronologia lui Mateiu I. Caragiale

1885 12/24 martie, la orele 14 şi trei pătrare, p.m. Se naşte, la Bucureşti, în casa din mahalaua Sfântul Vasile, str. Frumoasă, nr. 14, copilul Mateiu, ca fiu natural al Mariei Constantinescu; în actul de naştere, Ion Luca Caragiale este cel care înfăţişează copilul. 1885 14/26 martie. Adeverinţa de botez, în religia ortodoxă, trecută în registrul bisericii Sfântul Pantelimon, cu nr. 21. 1889 7 ianuarie. I.L. Caragiale se căsătoreşte cu Alexandrina Burelly, aducându-l şi pe Mateiu în noua sa familie. 1890 10 aprilie. Copilul Mateiu, cu domiciliul tot în Strada Faimoasă, dar de data aceasta la nr. 42, este „vaccinat …

Read More »

Cronologia lui Mihai Eminescu

1850 15 ianuarie – Se naşte în oraşul Botoşani al şaptelea copil al căminarului Gheorghe Eminovici şi al soţiei sale Raluca, din familia Iuraşcu. Actul de naştere îi înregistrează numele sub forma Mihail şi cea de Mihai se impune mult mai târziu. Familia cobora pe linie paternă din Transilvania, de unde emigrează în Bucovina în secolul al XVIII-lea ca urmare a exploatării iobăgeşti, obligaţiilor militare şi persecuţiilor religioase. Bunicii săi, Vasile (1780-1844) şi Ioana (1782-1844), trăiesc în Călineştii lui Cuparencu, comună situată nu departe de Suceava, întemeiată de emigranţi transilvăneni. Mor în epidemia de holeră din 1844 şi poetul, născut …

Read More »

Mihai Eminescu – tabel cronologic

  1735 – Anul probabil de naştere a lui Petrea (Petru) Iminovici, tatăl lui Vasile Eminovici şi bunicul căminarului Gheorghe Eminovici. După unele surse, anul naşterii este presupus a fi 1736, iar locul naşterii Blaj. 1736 – Se naşte Agafia Şerban, soţia lui Petrea, străbunica lui Mihai Eminescu (decedat 1818). 1750 – Anul prezumtiv de naştere a lui Ion (Iov) Juraşcu, tatăl stolnicului Vasile Iuraşcu, bunicul lui Mihai. 1755 – În catalogul Şcolii din Blaj sunt înmatriculaţi 4 elevi cu numele de Iminovici. Acest fapt îndreptăţeşte ideea originii ardelene a ramurii Iminovici. 1780 – Se naşte, în satul Călineşti, Vasile Eminovici, fiul lui Petrea şi Agafia, tatăl lui Gheorghe …

Read More »

România în timpul primului război mondial (cronologie)

5/28 iulie 1914: declanşarea războiului 21 iulie / 3 august 1914: România şi-a declarat neutralitatea 4/17 august 1916 – Convenţia politică şi militară cu Antanta 14/27-15/28 august 1916 – începutul ofensivei în Transilvania 18/31 august – 24 august / 6 septembrie 1916 – bătălia de la Turtucaia 2/16 septembrie 1916 – hotărârea de oprire a ofensivei în Transilvania septembrie-noiembrie 1916 – ofensiva Puterilor Centrale în Oltenia şi Muntenia 16/29 noiembrie – 20 noiembrie / 3 decembrie 1916 – bătălia de la Neajlov-Argeş 11/24 iulie 1917 – începutul bătăliei de la Mărăşti 24 iulie / 6 august, 6/19 august 1917 – …

Read More »