Tag Archives: Critici literari

Nicolae Creţu

Nicolae Creţu (20 aprilie 1941, Bârlad, judeţul Vaslui) – critic şi istoric literar. Este fiul Eufrosinei (născută Gociu) şi al lui Neculai Creţu, subofiţer. Urmează cursurile Şcolii generale „Al. I. Cuza” (1948-1955) şi ale Liceului „Gheorghe Roşca Codreanu” (1955-1959) din oraşul natal. În 1964, la încheierea studiilor la Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, este numit aici asistent la Catedra de literatură română. Specializat în literatura română a secolului al XX-lea şi în teoria literaturii, a cultivat, didactic şi publicistic, abordarea interdisciplinară şi fundamentarea teoretică a discursului critic. A ţinut cursuri de limbă, literatură şi civilizaţie …

Read More »

Sultana Craia

Sultana Craia (17 martie 1948, Mihail Kogălniceanu, judeţul Con­stanţa) – critic literar. Este fiica lui Zisula Craia, aromân din Munţii Pindului stabilit în România în 1938, nepot al poetului Zicu A. Araia, şi a Taisiei, basarabeancă refugiată dincoace de Prut după invazia sovietică din iunie 1940. Craia face şcoala primară şi liceul la Bucureşti, tot aici urmează şi Facultatea de Filologie, luându-şi licenţa în 1971. Este o vreme redactor la „Livres roumains”, apoi la revista aromânilor, „Deşteptarea”. Mai lucrează, ca redactor-şef adjunct, la „Universul cărţii”, după care se încadrează redactor-cercetător la Biblioteca Naţională. Debutează în „România literară” în 1971, cu …

Read More »

Dumitru Coval

Dumitru Coval (6 iunie 1939, Sângeri, judeţul Iaşi) – jurnalist, istoric şi critic literar. Este fiul Agafiei (născută Rotaru) şi al lui Vasile Coval, ţărani. După absolvirea, la Chişinău, a Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii de Stat din Moldova (1961), lucrează la cotidianul „Moldova socialistă”. Doctor în filologie, între anii 1986 şi 1992 activează ca decan al Facultăţii de Jurnalistică a Universităţii de Stat din Moldova, iar din 1989, ca şef al Ca­tedrei de teorie şi practică a presei la aceeaşi universitate. Coval cercetează îndeosebi fenomenul jurnalistic din secolul al XIX-lea, alcătuind culegeri de texte selectate din presa periodică …

Read More »

Ovidiu Cotruş

Ovidiu Cotruş (24 februarie 1926, Oradea – 12 septembrie 1977, Cluj Napoca) – teoretician, critic şi istoric literar. Este fiul Claudiei (născută Popa) şi al lui Sabin Cotruş. Urmează liceul la Oradea şi Arad, absolvindu-l în 1944, apoi Facultatea de Litere şi Filosofie din cadrul Universităţii clujene (1944-1948). Este membru al Cercului Literar de la Sibiu. Victimă a proceselor politice din anii ’50, este condamnat şi închis până în 1964. Din 1965 până în 1972 este redactor la revista „Familia”. Cariera literară îi este curmată înainte de vreme din cauza unei maladii incurabile. A mai colaborat la „Revista Cercului Literar”, …

Read More »

Livia Cotorcea

Livia Cotorcea (5 mai 1940, Drânceni, judeţul Vaslui) – traducătoare, critic şi teoretician literar. Este fiica Agripinei şi a lui Gheorghe Olăieru, controlor de calitate. Urmează gimnaziul la Burdujeni (Suceava) şi liceul la Dorohoi. În anul 1957 devine studentă a Facultăţii de Filologie-Istorie-Filosofie a Univer­sităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. După absolvire (1962) este angajată ca asistentă la Catedra de limbă şi literatură rusă din cadrul Universităţii ieşene, în 1995 devenind profesor la aceeaşi catedră. Colaborează la numeroase publicaţii din ţară şi străinătate, printre care „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Romanoslavica” şi „Cahiers roumaines d’etudes litteraires”. Este membră a Comisiei de Poetică …

Read More »

Anton Cosma

Anton Cosma (4 mai 1940, Tiur, judeţul Alba – 17 noiembrie 1991, Târgu Mureş, judeţul Mureş) – critic şi istoric literar. Este fiul Aureliei (născută Berghian) şi al lui Augustin Cosma, notar. După clasele elementare şi liceale parcurse la Blaj, urmează Facultatea de Filologie a Universităţii din Cluj, absolvită în 1963. Funcţionează ca profesor de limba şi literatura română la Dumbrăveni, judeţul Sibiu. Din 1981 a fost redactor la revista „Vatra”. Debutează publicistic în 1969, în „România literară”, iar editorial în 1977, cu Romanul românesc şi problematica omului contemporan. Colabo­rează la „România literară”, „Vatra”, „Tribuna”, „Transilvania”, „Steaua”, „Astra”, „Familia”, „Cahiers …

Read More »

Constantin Coroiu

Constantin Coroiu (6 octombrie 1943, Ţifeşti, judeţul Vrancea) – publicist, critic şi istoric literar. Este fiul Anicăi (născută Cioarec) şi al lui Vasile Coroiu, ţăran. Urmează şcoala generală în comuna natală, apoi Liceul „Unirea” din Focşani, terminat în 1961. După absolvirea Facultăţii de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1967) şi a unui curs postuniversitar de jurnalistică, s-a dedicat presei scrise şi vorbite, devenind redactor la Studioul Iaşi al Radiodifuziunii Române; desfăşoară totodată o susţinută activitate publicistică, uneori sub pseudonimele C. Măgureanu, C. Vrânceanu, C. Constantin etc., în numeroase cotidiene şi periodice literare din Iaşi şi Bucureşti („România …

Read More »

Vasile Coroban

Vasile Coroban (14 februarie 1910, Camenca, judeţul Bălţi, Basarabia – 19 octombrie 1984, Chişinău) – istoric şi critic literar. Este fiul lui Pavel Coroban, ţăran. A absolvit Universitatea din Iaşi (1936). A fost redactor al ziarului antifascist „Viaţa universitară”. După 1940 a lucrat la o gazetă din Bălţi, „Pământ sovietic”. Din 1947 a devenit colaborator ştiinţific la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, concomitent ţinând cursuri de istorie a literaturii române la Universitatea din Chişinău. Doctor în filologie din 1974, Coroban s-a manifestat ca un cercetător activ al moştenirii literare româneşti în Republica Moldova, …

Read More »

Marcel Cornişor-Pop

Marcel Cornişor-Pop (14 februarie 1946, Arad) – eseist, traducător şi critic literar. Tatăl său, Gheorghe Corniş-Pop, a fost profesor şi, în perioada interbelică, editor al revistei „Şcoala noastră” din Zalău. În 1968 Cornişor-Pop a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, cu o lucrare de licenţă despre poezia lui Robert Frost. În 1968 şi în 1971 urmează cursuri postuniversitare la Oxford şi Birmingham. Îşi dă doctoratul în 1979, cu o teză despre romanul simbolic al lui Herman Melville şi Thomas Wolfe. Debutase ca traducător şi eseist în timpul studiilor universitare, în revistele clujene „Steaua” şi „Tribuna”. Între 1968 …

Read More »

Paul Cornea

Paul Cornea (3 noiembrie 1924, Bucureşti) – comparatist, critic, istoric şi teoretician literar. Este fiul Goldei şi al lui Leon Cohn Luca, tehnician în arte grafice. A început cursurile Liceului „Mihai Viteazul” din Bucureşti, de unde în 1940 s-a văzut exclus în urma legilor rasiale şi trecut la Liceul „Cultura B”, iar după absolvirea acestuia, studiază medicina la Colegiul pentru studenţi evrei „M. Onescu”, abandonând-o după 2 ani. Având o activitate antifascistă în ilegalitate, devine membru al UTC (1944), îndeplineşte funcţii înalte şi conduce în 1947 săptămânalul „Tânărul muncitor”. Vindecarea de utopia comunistă a decurs lent la Cornea, începând cu …

Read More »