Tag Archives: Convorbiri literare

Importanţa „Junimii” şi rolul revistei „Convorbiri literare” în dezvoltarea literaturii române

Pe scurt „Junimea” este o societate literară, întemeiată în anul 1863, la Iaşi. Fondatorii ei sunt Iacob Negruzzi, Titu Maiorescu, Petre Carp, Theodor Rosetti şi Vasile Pogor. „Junimea” instituie un sistem riguros de valori. Discuţiile literare de la „Junimea”, climatul cultural elevat şi spiritul critic contribuie la selectarea talentelor autentice, ale căror creaţii sunt publicate în revista „Convorbiri literare” (apărută în 1867). Pe larg În anul 1863, cinci tineri intelectuali, cu studii solide în Germania sau în Franţa, întemeiază o societate, respectiv, o adunare privată de iubitori ai literaturii şi ai ştiinţei, de iubitori sinceri, după cum mărturiseşte Titu Maiorescu. …

Read More »

Rolul revistei „Convorbiri literare” în afirmarea spiritului junimist

Organul de presă al „Junimii” a fost revista „Convorbiri literare” (nume dat de Iacob Negruzzi, redactor-şef până în 1893). Prin format, sobrietatea şi eleganţa stilului articolelor de doctrină, prin gust şi exigenţă, revista ieşeană continuă tradiţia celor care au precedat-o: „România literară” (1853, Vasile Alecsandri), „Dacia literară” (1840, Mihail Kogălniceanu), „Revista română” (1861, Mihail Odobescu) şi „Familia” (1865, Iosif Vulcan). Ca orice revistă de cultură, „Convorbiri literare” s-a dorit a fi un ferment intelectual, iar profilul i-a fost determinat de câţiva factori capabili s-o individualizeze: simţul contemporaneităţii; receptarea activă şi imparţială a tradiţiei naţionale; talentul şi prestigiul colaboratorilor; afirmarea unei …

Read More »