Tag Archives: Constituţie

Drepturi şi libertăţi democratice în Constituţia României din 1923

Titlul II al Constituţiei, intitulat „Despre drepturile românilor”, cuprindea articolele 5-32 şi preciza drepturile şi libertăţile democratice. Dezbaterea acestor articole a suscitat vii discuţii. În articolul 5 proiectul de Constituţie definea drepturile românilor. Cele mai multe amendamente la acest articol au fost aduse de către reprezentanţii minorităţilor. Acestea au fost însă respinse, fiind considerate nefondate. Una dintre problemele îndelung discutate în Parlament, ca şi în afara lui, a fost aceea a acordării de drepturi civile şi politice femeilor, drepturi ce urmau a fi consacrate prin articolul 6. În România de după 1918, mişcarea feministă a cunoscut o activitate intensă, deoarece …

Read More »

Constituţiile României

Constituţia este o creaţie a epocii moderne, prima Constituţie adoptată fiind cea americană în anul 1787. În România, intrată într-un rapid proces de modernizare în secolul al XIX-lea. prima Constituţie a fost adoptată în anul 1866. Aceasta venea după alte reglementări cu caracter constituţional care au stat la baza organizării Principatelor Române: Regulamentele Organice (1831-1832), Convenţia de la Paris (1858) şi Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris (1864). Constituţia din 1866 Constituţia din 1866 a stat la baza organizării politico-statale a României moderne. Având drept model Constituţia belgiană, una din cele mai democratice din vremea respectivă, ea proclama principii …

Read More »

Constituţia României din 1866

În anul 1866 se petrec două evenimente semnificative în dezvoltarea politică a României moderne: înscăunarea unui prinţ străin, care a dat ţării prestigiu şi sprijin politic, diplomatic şi economic, şi aplicarea unei constituţii liberale, care a creat cadrul necesar funcţionării instituţiilor moderne şi a reglementat statutul monarhiei în România. Cei care au organizat detronarea lui Cuza au instalat un guvern provizoriu şi au început demersurile pentru a găsi un domnitor. Această problemă era dezbătută şi de Puterile garante, care-şi exprimau îngrijorarea în legătură cu tendinţele republicane şi de independenţă ale românilor. Rusia şi Turcia foloseau prilejul pentru a cere separarea …

Read More »

Constituţia României din 1923

Noua Constituţie – o necesitate Statul naţional unitar avea nevoie de o nouă Constituţie. Prin decretul regal din 23 ianuarie 1922, Parlamentul a fost dizolvat şi s-au anunţat alegeri pentru Adunarea Naţională Constituantă. Procedura nu era legală, deoarece era încălcat articolul 128 din Constituţia adoptată în anul 1866. Toate partidele din opoziţie au criticat aducerea liberalilor la putere în acest mod. Campania electorală s-a desfăşurat într-o atmosferă de tensiune şi violenţă. Partidul Naţional Liberal şi-a asigurat majoritatea parlamentară şi a adus în dezbaterea Parlamentului proiectul noii constituţii. Opoziţia nu putea accepta iniţiativa şi a făcut tot posibilul pentru a o …

Read More »

Constituţia României din 1991

La 21 noiembrie 1991 s-a adoptat Constituţia actuală a României. Ea a fost validată printr-un referendum la 8 decembrie 1991. Legea fundamentală a ţării cuprinde 7 titluri şi 152 de articole. În Titlul I statul român este definit ca un stat suveran, naţional, unitar şi indivizibil (art. 1); şi ca un stat de drept (în care este asigurată supremaţia legii). Titlul II cuprinde toate drepturile şi libertăţile care consfinţesc despărţirea de trecutul totalitar: libertatea de mişcare, libertatea de gândire, a presei etc. Titlul III consacră separarea puterilor în stat şi defineşte Parlamentul drept cea mai importantă autoritate publică, cu o …

Read More »