Tag Archives: Congresul de la Berlin

România de la criza orientală din 1856 la Congresul de la Berlin din 1878

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, afirmarea naţiunii române, lupta sa pentru emancipare şi constituirea statului naţional a fost strâns legată de contextul sud-est european şi de implicaţiile „problemei orientale” asupra Europei. Evoluţia „problemei româneşti” verifică aprecierea lui Talleyrand – „centrul de gravitaţie al lumii este Dunărea, la frontierele Europei” – făcută la începutul secolului. Aceasta se individualiza treptat în cadrul mai larg al „problemei orientale”, fiind propulsată de evenimentele din 1821. După această dată, puterile europene ale căror interese politice şi strategice se interferau la gurile Dunării, erau nevoite să ţină seama de existenţa unei „probleme româneşti”, atunci …

Read More »