Tag Archives: Conflict

Conflictul din Orientul Apropiat

Statul Israel s-a născut în 1948. Mai mulţi factori s-au conjugat pentru a realiza acest lucru. A fost mai întâi sionismul, ideea întoarcerii evreilor în Palestina, ţara pe care strămoşii lor fuseseră obligaţi să o părăsească cu 2.000 de ani înainte. Mişcarea sinonistă a fost creată la sfârşitul secolului al XIX-lea de Theodor Herzl. Evreii au obţinut mai întâi susţinerea britanică (Declaraţia Belfour, 1917) apoi internaţională (Conferinţa de la San Remo, 1922) pentru ideea unui Cămin Naţional Evreiesc în Palestina. Al doilea război mondial şi genocidul nazist au pus cu acuitate problema creării unui stat evreu. ONU a decis în …

Read More »

Neutralitatea românească faţă de conflictul balcanic

Încă din 1875 începe prin Balcani o mişcare în ţinuturile slave. Administraţia defectuoasă, vechile sarcini fiscale percepute fără onestitate n-ar fi fost în stare să ridice populaţia din Bosnia şi Herţegovina, cu atât mai mult, cu cât majoritatea erau musulmani. Dar crearea dualismului, cu învierea pentru unguri a amintirii ţinuturilor de vasalitate medievală şi, mai ales, când Ungaria se impune ca factor hotărâtor în Monarhie prin venirea la Ministeriul de Externe a lui Andrassy făcură să se ivească ideea că în aceste locuri străbătute nu odată de armatele regilor ungureşti influenţa, până atunci singura hotărâtoare, a Rusiei ortodoxe ar putea …

Read More »

Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu

De-a lungul secolelor românii, folosind atât arma diplomaţiei cât şi rezistenţa militară, au luptat pentru apărarea independenţei şi menţinerea fiinţei statale. Deşi au fost obligaţi să recunoască vremelnic suzeranitatea unor puteri vecine, au reuşit să menţină credinţa creştină şi statalitatea. În epoca modernă au fost înfăptuite marile idealuri de unitate naţională şi independenţă. Diplomaţia românească, prin alianţe bilaterale sau regionale, prin participarea la activitatea unor organisme internaţionale consacrate menţinerii păcii, a apărat integritatea şi independenţa naţională. La începutul celui de al doilea război mondial, într-o conjunctură internaţională total nefavorabilă, teritorii româneşti au intrat în componenţa unor state vecine. Obiectivele generale …

Read More »

Solidarităţi şi conflicte în timpul Evul Mediu

De-a lungul întregului Ev Mediu, proprietatea asupra pământului a reprezentat factorul determinant al raporturilor sociale: ea era împărţită între domnie, cler, nobili sau boieri şi comunităţile de ţărani liberi. Prin aservirea treptată a acestora din urmă, numărul ţăranilor dependenţi a devenit tot mai mare. Obligaţiile tot mai numeroase care apăsau pe umerii lor au condus la puternice izbucniri sociale. Boieri şi nobili Clasă politică conducătoare, boierimea sau nobilimea a deţinut şi puterea economică, izvorâtă în primul rând din proprietatea asupra pământului organizat în domenii feudale. Evoluţia relaţiilor în sânul clasei nobiliare din Transilvania a fost însă diferită de cea din …

Read More »

Conflictul României cu puterile garante

În februarie 1866, consulii, care voiau să-şi ia aere de supraveghetori şi sfătuitori gata de mustrări, fură, cu toate prevederile lor repetate, surprinşi de lovitura contra lui Alexandru Ioan Cuza, pe care în a cel moment puterile garante îl priveau ca pe singurul care ar putea să guverneze această Românie de unde veniseră atâtea griji. Pe când, în faţa proclamaţiei, redactată într-un ton umflat până la ridicul, lumea bucureşteană, care nu odată, prin negustorii şi breslele ei, se închinase celui dintâi domn al României unite, stătea nepăsătoare înaintea schimbării violente săvârşite de oameni fără altă popularitate decât a clubului „roşu”, …

Read More »

Primele conflicte dintre Iacob I Stuart şi parlamentul britanic

Între curtea lui Iacob I şi parlamentul său nu exista nici o trăsătură comună. Curtea, frivolă, desfrânată, colcăia de scandaluri, printre care adulterele erau cele mai mărunte. Regele, om slab şi tandru, nu se putea lipsi de favoriţi, aleşi mai curând după farmecul obrazului decât după calităţile lor de oameni de stat. Trata cu ei treburile cele mai serioase nu la masa Consiliului, ci la sfârşitul unui supeu sau al unei partide de vânătoare. La începutul domniei sale avu înţelepciunea să-l păstreze pe lângă el pe Robert Cecil (pe care-l făcu conte de Salisbury) şi câţiva dintre cei mai buni …

Read More »

Conflictul pentru divan din 1821

Actul semnat de Tudor Vladimirescu la 14 mai, în care se vorbeşte de 10 panduri ce vor însoţi pe boierii divanului până la Târgovişte. nu e o dovadă că Tudor a pus la dispoziţia lui Alexandru Ipsilanti guvernul ţării şi că intenţiona să facă cauză comună cu eteriştii. Documentul apare ca o scrisoare de recomandare dată celor 10 panduri, în scopul de a se împiedica – printr-un şiretlic – atacarea lor de către arnăuţii lui Ipsilanti, ce împânzeau drumurile: „Aceşti 10 panduri, ce s-au trimis cu dumnealor prea cinstiţii boieri din politia Bucureşti a-i petrece până la Târgovişte, îi facem …

Read More »