Tag Archives: Comuna primitivă

Probleme şi izvoare referitoare la istoria comunei primitive pe teritoriul României

Cum e şi firesc, în cunoaşterea unor epoci atât de îndepărtate în timp de zilele noastre, mai există multe lacune şi semne de întrebare. Specialiştii au purtat şi continuă să poarte discuţii asupra unor probleme privind orânduirea comunei primitive. Dăm aici doar câteva exemple, referitoare la aspecte deosebit de importante ale istoriei noastre străvechi. Apariţia omului pe teritoriul României Descoperite acum aproape un deceniu, uneltele primitive de pe valea Dârjovului, aparţinând aşa-numitei „culturi de prund”, au dovedit existenţa omului pe teritoriul României cu 600.000 de ani în urmă. O descoperire şi mai recentă, cea de la Bugiuleşti (Oltenia) pune problema …

Read More »

Etapa mijlocie a destrămării orânduirii comunei primitive. Prima epocă a fierului pe teritoriul României

Epoca fierului reprezintă a patra mare etapă a istoriei orânduirii comunei primitive. Ea cuprinde două perioade. Pentru prima se mai foloseşte în chip convenţional şi denumirea Hallstatt (după o localitate din Austria de sus), iar pentru a doua denumirea Latene. Prima epocă a fierului se împarte într-o perioadă timpurie cuprinzând două faze numite Hallstatt A şi Hallstatt B, într-o perioadă mijlocie sau Hallstatt C şi alta târzie denumită Hallstatt D. Ca durată, prima epocă a fierului de pe teritoriul României începe aproximativ pe la jumătatea secolului al XII-lea (1150) î.Hr. şi ia sfârşit în regiunile de la sud de Carpaţi …

Read More »

Începuturile societăţii gentilice patriarhale şi ale destrămării orânduirii comunei primitive. Epoca bronzului pe teritoriul României

Această epocă cuprinde, în cadrul dezvoltării procesului istoric pe teritoriul României, răstimpul dintre sfârşitul fazei de tranziţie, cu care se încheie neoliticul, şi începuturile îndepărtate ale primei epoci a fierului. Epoca bronzului propriu-zisă, astfel delimitată, reprezintă o perioadă de relativă stabilitate a vieţii noilor formaţii tribale născute în procesul de mişcare şi asimilare a triburilor, petrecut la sfârşitul neoliticului. Stabilitatea s-a întemeiat intern pe îmbinarea celor două ramuri dezvoltate de economie productivă – agricultura primitivă (cu plugul) şi păstoritul – iar extern pe echilibrul relativ dintre diferitele uniuni tribale formate în spaţiul Europei centrale şi răsăritene. Denumirea, la prima vedere …

Read More »

Etapa târzie a destrămării comunei primitive. Începuturile îndepărtate ale sclavagismului. Comunităţile geto-dacice. Istoria şi cultura lor materială. Epoca a doua a fierului pe teritoriul României

În timp ce în oraşele de pe coasta dobrogeană a Pontului Euxin înflorea civilizaţia greacă de tip sclavagist din perioada clasică şi din cea elenistică, în restul teritoriului României se petreceau importantele transformări ce caracterizează a doua epocă a fierului. Această epocă, îmbrăţişând secolele V î.Hr. – I d.Hr., poartă şi numele de Latene, după acela al localităţii La Tene de pe malul lacului Neuchatel din Elveţia, unde s-au descoperit resturile unei culturi celtice răspândite în toată Europa Occidentală şi centrală, asemănătoare ca nivel şi în parte ca forme cu cultura ce se dezvolta în aceeaşi vreme în regiunile noastre. …

Read More »