Tag Archives: Comerţ exterior

Comerţul exterior în Moldova şi Ţara Românească în perioada de trecere de la feudalism la capitalism

Consulii străini din perioada de care ne ocupăm au considerat comerţul exterior al ţărilor române ca „foarte precar” (Raicevich, 1788), „puţin înfloritor” (Fornetty, 1814), „chiar neînsemnat” (Wilkinson, 1820) din cauza „nenorocitei constituţii politice” a principatelor. Aceste aprecieri, deşi emană de la observatori deosebit de competenţi, nu trebuie luate în sens literal. Ele subliniază mai întâi faptul incontestabil că Turcia absorbea majoritatea produselor noastre, iar în al doilea rând că, în raport cu resursele şi posibilităţile ţării, comerţul exterior era extrem de redus şi că, în ceea ce priveşte importul, el consta încă mai ales din articole de lux pentru boieri, …

Read More »

Comerţul exterior al României între 1864 şi 1878

Având o producţie industrială relativ mică şi o producţie agricola mare, România era puternic legată de schimbul cu străinătatea, unde exporta cantităţi importante de cereale şi vite şi de unde importa produse industriale şi coloniale. Pentru a face cunoscute produsele sale pieţei Europei occidentale, ea a participat la expoziţia universală din Paris în 1867 şi la cea din Viena în 1873. Reprezentând interesele moşierimii producătoare de cereale-marfă şi ale burgheziei comerciale şi cămătăreşti, guvernele României din anii 1864-1878, au dus o politică persistentă de favorizare a exportului de cereale. În 1865, taxa vamală de 5% ad valorem pe produsele exportate …

Read More »

Comerţul exterior în ţările române în anii 1848-1864

Slăbiciunea industriei autohtone a făcut ca Principatele să constituie un debuşeu important al produselor industriale ale marilor state capitaliste europene şi în acelaşi timp o sursă de aprovizionare cu produse agricole mai ales pentru aceste ţări. Aici ele puteau desface mărfuri la preţuri mai ridicate şi puteau cumpăra materiile prime la preţuri scăzute. De altfel, în anii Unirii, în condiţiile slabei dezvoltări a industriei naţionale, liber-schimbismul devenise o politică de stat, care convenea moşierimii şi negustorilor, dar dăuna dezvoltării industriei interne. Opunându-se acestei politici, burghezia industrială cerea practicarea unei politici economice protecţioniste. În anii 1848-1864, comerţul extern s-a dezvoltat necontenit, …

Read More »