Tag Archives: Colonie

Stabilirea pe teritoriul Dobrogei a primelor oraşe-state de tip sclavagist: colonii greceşti

Întemeierea coloniilor greceşti de pe ţărmul de apus şi de nord al Mării Negre prezintă o însemnătate deosebită pentru istoria veche atât din punctul de vedere al lărgirii orizontului lumii greceşti, cât şi din acela al puternicei influenţe economice şi culturale, pe care aceste oraşe au exercitat-o de la înfiinţarea lor asupra populaţiei autohtone. Pornită din centrele cele mai înaintate ale lumii greceşti din secolele VIII-VII î.Hr. – Chalcis din Eubeea, Milet, Foceea, Rhodos, Megara şi Corint – colonizarea greacă constituie un fenomen complex, izvorât din transformările economice şi sociale, care au însoţit instaurarea definitivă a modului de producţie sclavagist …

Read More »

Legăturile dintre oraşele greceşti din Dobrogea şi celelalte colonii greceşti de pe ţărmul Mării Negre

Documente epigrafice explicite vin să completeze informaţiile despre reţeaua de legături întreţinute de cetăţile greceşti de pe litoralul României cu cetăţi din regiunea de sud a părţii europene a Rusiei, din Bulgaria sau de la depărtări încă şi mai mari. Dacă, o dată mai mult, inscripţiile tomitane din această perioadă sunt rare (se poate totuşi cita, în ordinea de idei care ne interesează, măsura de cinstire a unui cetăţean din Tyras), decretele votate în Histria şi Callatis în favoarea unor oaspeţi străini (oameni de afaceri sau oameni de carte – medici şi arhitecţi, de cele mai multe ori) ne lasă …

Read More »

Coloniile greceşti din Dobrogea

Fenomenul de larg răsunet şi fecunde urmări, cunoscut sub numele de marea colonizare greacă din secolele VIII-VI î.Hr. a atins şi teritoriul României. Pe litoralul dobrogean al Pontului Euxin (Marea Neagră) au început să poposească încă din secolul al VII-lea al erei vechi corăbieri şi neguţători eleni, întemeind şi aici, ca şi pe coastele sudice, nordice şi răsăritene, la început mici târguri, apoi adevărate colonii. Întemeierea şi dezvoltarea oraşelor greceşti Prima colonie au fondat-o pe ţărmul Dobrogei, la sfârşitul secolului al VII-lea ionieni veniţi din oraşul Milet, pe coasta apuseană a Asiei Mici. Situat pe malul golfului (azi lacului) Sinoe, …

Read More »

Hoarda de Aur şi coloniile italiene

Domnia lui Mongka marchează apogeul puterii mongole ca unitate politică şi militară. Expansiunea va mai continua încă, mai ales în Extremul Orient, unde era cuceririlor nu s-a încheiat; în Occident limitele care au fost atinse nu vor fi depăşite. Siria, de trei ori cucerită, va fi de fiecare dată pierdută, iar alianţa, atât de adesea căutată, a suveranilor creştini împotriva Islamului, va rămâne în stadiu de proiect şi nu va face decât să alimenteze bogata literatură care succede epopeei (Gesta Dei per Francos), Odisee ce prelungeşte încă o dată Iliada. Fapt important este împărţirea efectivă intervenită în conducerea imperiului, care …

Read More »

Întemeierea coloniilor greceşti din Dobrogea

Cu privire la întemeierea primelor trei colonii greceşti din Dobrogea – într-o epocă mai târzie vor mai fi întemeiate şi o seamă de aşezări urbane mai mici – textele istorice şi geografice antice ne-au păstrat unele indicaţii, din nefericire mai mult decât sumare. Cercetările arheologice îngăduie însă să completăm în chip sugestiv istoria acestor vremuri, umplând numeroasele lacune lăsate de informaţiile scrise, fie că e vorba de texte istorice şi geografice antice, fie că e vorba de inscripţii. Săpăturile arheologice întreprinse la Histria încă din 1914 şi continuate, cu unele întreruperi, timp de peste patru decenii, ca şi cele de …

Read More »

Imperiile coloniale de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Premisele colonialismului În prima jumătate a secolului al XIX-lea, colonialismul s-a bucurat de un interes scăzut. Economiştii liberali Adam Smith sau David Ricardo îl considerau lipsit de utilitate şi sursă de despotism. În această epocă, vocaţia colonizatoare şi-au menţinut-o doar Anglia şi, cu o oarecare inconsecvenţă, Franţa. Începând însă din anii 1870-1880, colonialismul s-a accentuat datorită tendinţelor manifestate de statele puternice şi datorită mai multor factori favorabili. Unul dintre aceşti factori a fost de ordin demografic. Între 1815 şi 1914, mai mult de 50 de milioane de oameni au migrat în afara continentului european. Considerentele economice au jucat însă un …

Read More »

Coloniile greceşti din Dobrogea în epoca arhaică (secolele VII-VI î.Hr.)

Faţă de sărăcia izvoarelor scrise cu privire la epoca de început a coloniilor greceşti din Dobrogea, informaţiile pe care ni le oferă bogatul material arheologic recoltat în săpăturile de la Histria sunt de-a dreptul revelatoare, nu numai pentru istoria acestei cetăţi în primele două veacuri ale existenţei sale, dar şi pentru toată viaţa istorică şi culturală de la Dunărea de jos din acea vreme.  Cele mai vechi urme arheologice din epoca arhaică au fost descoperite la Histria pe platoul situat la circa 600 metri spre apus de cetatea romană târzie. Un strat arhaic a existat desigur şi pe promontoriul situat …

Read More »

Coloniile greceşti din Dobrogea în epoca clasică (secolul V î.Hr.)

Săpăturile arheologice dovedesc că, după trecerea furtunii, oraşul Histria a continuat nu numai să existe, dar şi să înflorească. Edificii de cult, locuinţe particulare şi mai ales numeroase fragmente de ceramică dovedesc, pe de o parte, continua dezvoltare a oraşului, pe de altă parte, apariţia unei producţii de mărfuri locale, care se intensifică mai ales de pe la mijlocul secolului al V-lea î.Hr. Din punctul de vedere al comerţului de tranzit, un rol deosebit pare să-l fi jucat, în primii ani ai secolului al V-lea î.Hr., oraşul Cizic, ale cărui monede descoperite în Balcani şi în Dobrogea dovedesc că acest …

Read More »