Tag Archives: Cnezat

Dominaţia cnezatului de Halici asupra Moldovei

După domniile strălucite ale lui Vladimir şi Iaroslav cel Înţelept, statul kievian a intrat într-o nouă fază, caracterizată prin fărâmiţarea puterii politice, specifică multor state mari din Europa acelei vremi. În urma dezvoltării unor centre economice şi a consolidării domeniilor feudale, statul kievian s-a fărâmiţat într-o serie de state mai mici, dependente mai mult sau mai puţin de Kiev. Din astfel de state, ca Novgorodul, Rostov-Suzdalul, Cernigovul, Haliciul şi altele, s-au desprins apoi, ca urmare a continuării procesului de fărâmiţare, formaţii politice mai mărunte. Dintre statele pomenite mai sus, Haliciul cuprindea regiunile subcarpatice de lângă graniţele sudice ale Poloniei. Întinzându-se …

Read More »

Alianţa Moldovei cu marele cnezat al Moscovei

Politica antipolonă desfăşurată de Ştefan cel Mare în anii 1490-1492 era legată de o nouă orientare a Moldovei în relaţiile sale externe, bazată pe o alianţă tot mai strânsă cu marele cnezat al Moscovei. Această alianţa avea la baza ei vechi relaţii economice, politice şi culturale. Ea fusese precedată de legături dinastice între Moldova şi cnejii ruşi, care concretizau – ca atât de frecvent în evul mediu – raporturi variate şi tendinţe politice bine definite. Prima soţie a lui Ştefan cel Mare, Evdochia, fusese fiica lui Olelko, cneazul Kievului şi nepoată, prin mama sa, a marelui cneaz al Moscovei, Vasili …

Read More »

Cnezatele din Ţara Haţegului

Singura cale ce poate duce la încheieri valabile pentru reconstituirea structurii interne a societăţii haţegane şi implicit pentru cunoaşterea stratificărilor din sânul cnezimii româneşti, este aceea care porneşte din interior. În acest sens documentele ne încredinţează, pe de o parte, că nu toţi cnezii erau egali între ei, chiar dacă modul de reflectare al unor instituţii juridice din secolele XIV-XV poate lăsa impresia înşelătoare a unei „democraţii cneziale”. Pe de altă parte, reconstituirea pe hartă a „cnezatelor”, care pentru organele emitente de documente nu erau decât moşii stăpânite cu drept cnezial, evidenţiază deosebiri teritoriale foarte mari. Pornim de la aceste …

Read More »