Tag Archives: Civilizaţia romană

Civilizaţia romană în spaţiul daco-moesic

Căi şi etape După războaiele „ilirice” şi, mai ales, cele „macedonice”, toate văile din vestul Peninsulei Balcanice sunt cunoscute de romani. De-a lungul acestor văi, agricultori, păstori şi negustori porniţi din preajma metropolei ajung la Dunăre. Înaintea armatei romane, unii dintre ei trec la miazănoapte de fluviu. Într-o primă etapă, care ţine de la mijlocul secolului al II-lea î.Hr. până la instituirea celui de-al doilea triumvirat, aspecte materiale romane pătrund în Dacia pe o cale neoficială, în general paşnică. Tot mai intens, schimbul de produse cu reprezentanţii civilizaţiei Romei este însoţit de o nouă preocupare a autohtonilor – tezaurizarea denarilor …

Read More »