Tag Archives: Bogomilism

Bogomilismul în timpul feudalismului pe teritoriul României

Antagonismele de clasă s-au manifestat în domeniul culturii şi sub forma ereziilor, deoarece în epoca feudalismului „toate doctrinele revoluţionare, sociale şi politice, trebuiau să fie în acelaşi timp şi cu precădere erezii teologice”. Bogomilismul – erezie populară îmbrăcând în haină religioasă revendicările păturilor exploatate – concepea lumea sub forma luptei dintre principiile binelui şi răului, cel din urmă – reprezentat de satana – fiind generatorul asupririi şi silniciei. Bogomilii negau tainele, ierarhia şi ritualul bisericii şi au dus, în activitatea lor practică, o puternică luptă antifeudală. Apărut la începutul veacului al X-lea în Bulgaria, bogomilismul a rezistat vreme de secole …

Read More »