Tag Archives: Bogdan III

Moldova în timpul domniei lui Bogdan III şi Ştefăniţă

Bogdan al III-lea (1504-1517), fiul lui Ştefan cel Mare, s-a străduit din răsputeri să împlinească testamentul politic al vrednicului său părinte, de a păstra independenţa Moldovei. Lucrul nu era deloc uşor, deoarece turcii nu renunţară la planurile lor de dominaţie, iar boierii mari încercau să înfeudeze Moldova regatului polon. Sporirea tributului, de la 4.000 la 8.000 de galbeni a mulţumit deocamdată pretenţiile Porţii, dar relaţiile cu Polonia timp de 5 ani au continuat să fie încordate, cu incursiuni de o parte şi de alta. Rivalităţile politice au tulburat şi raporturile dintre Moldova şi Ţara Românească, împăcarea realizându-se prin intermediul mitropolitului …

Read More »