Tag Archives: Bogdan II

Domnia lui Petru Aron, ucigaşul lui Bogdan II

A fost Ştefan cel Mare în jurul mesei din Reuseni? Va fi străbătut cu sabia printre rândurile ucigaşilor? Va fi văzut atunci întâiaşi dată chipul omului ce era să-şi răsplătească apoi păcatul prin mâinile fiului, scăpat de la moarte, al lui Bogdan-vodă? Ori va fi fost lăsat în cetatea Sucevei, de unde credincioşii adevăraţi vor fi găsit mijlocul să-l strecoare până la graniţa munteană, unde-l aştepta o bună primire de la Vladislav Dan, prietenul lui Iancu-vodă? Acestea nu se mai pot şti astăzi. Deci el se întoarse în pribegia de unde venise, şi scurtul său popas în Moldova îl ajută …

Read More »

Bogdan II, tatăl lui Ştefan cel Mare

De multă vreme Bogdan II lipsea din Moldova. Adăpostul său în zilele de schimbări repezi şi primejdioase fusese Ţara Românească, unde Vlad Dracul ţinea pe o nepoată a fugarului. Aici el se însura luând pe Oltea, al cărei nume nu e aşa de obişnuit în vechime; această Oltea căpătă, credem, în călugărie, după moartea soţului ei, un alt nume, sub care o pomeneşte fiu-său în 1466, când ea nu mai era în viaţă: Maria. Fratele ei se chema Vlaicu, şi, când Ştefan, singurul rod al acestei căsătorii, ajunse şi el domn al Moldovei, acest „unchi” se învrednici a fi pârcălab …

Read More »