Tag Archives: Bătălia de la Plevna

Bătălia de la Plevna (30 august / 11 septembrie – 28 noiembrie / 10 decembrie 1877)

Reizbucnirea „crizei orientale” în anul 1875 a creat condiţii pentru împlinirea unui deziderat major al României – accederea la statutul de independenţă. Urmare a unor dezbateri aprinse şi a unei activităţi diplomatice intense, ce a presupus şi semnarea unei convenţii cu Rusia pentru trecerea trupelor sale la sud de Dunăre (4/16 aprilie 1877), Parlamentul a votat, la 9/21 iunie 1877, independenţa ţării, act consfinţit a doua zi de domnitorul Carol. Ea se cerea confirmată pe câmpul de luptă, lucru dificil de realizat având în vedere faptul că Rusia a refuzat net concursul armatei române, declarând că a mobilizat forţe suficiente …

Read More »

Încercuirea Plevnei

Pierderile considerabile suferite de forţele aliate şi profunda decepţie pe care acestea o provocaseră au făcut ca şi cei mai aprigi susţinători din trecut ai unei cuceriri a Plevnei care să se realizeze printr-un atac general să nu mai creadă acum în posibilitatea organizării unei noi bătălii de acest gen. Pentru a depăşi conjunctura defavorabilă, la comandamentele rus şi român s-au emis şi confruntat diferite păreri asupra orientărilor posibile ale acţiunilor armate ulterioare; adoptarea unei decizii reclama, însă, să se convoace de urgenţă consiliul de război. Hotărârile consiliilor de război din 1/13 şi 2/14 septembrie 1877 La 1/13 septembrie, la …

Read More »

Cooperarea româno-rusă în a treia bătălie de la Plevna

În urma celei de a doua bătălii de la Plevna situaţia pe teatrul de război din Balcani s-a complicat. Pe de o parte, comandamentul otoman, după o îndelungată confuzie şi apatie, a manifestat vizibil intenţii de a prelua iniţiativa şi a exploata slăbiciunile dispozitivului armatelor ruse. Pe de altă parte, comandamentul rus, sub impulsul urmărilor nemijlocite ale pierderii celor două bătălii de la Plevna şi, mai ales, al impactului avut de ele asupra întregii arii a războiului din sud-estul Europei, a trebuit să îşi reconsidere planurile de operaţii pentru a le adapta realist la raportul de forţe existent. În zilele …

Read More »

A patra bătălie de la Plevna şi capitularea grupării otomane

Succesele repurtate de trupele române şi ruse după instituirea blocadei Plevnei au făcut să dispară orice îndoieli în privinţa deznodământului confruntării avute cu gruparea otomană comandată de Osman paşa. Nu numai că rezistenţa ei se apropia, iremediabil, de sfârşit, dar, ca urmare a fortificării tuturor sectoarelor dispozitivului de încercuire, devenise practic imposibil ca forţele otomane să străpungă liniile aliate, indiferent în ce punct s-ar fi încercat aceasta. Moralul trupelor care participau la investire, de la masa de soldaţi până la corpul de comandă, s-a refăcut rapid. Starea de spirit ce s-a creat a determinat pe unii generali ruşi să încerce …

Read More »