Tag Archives: Băştinaş

Populaţia băştinaşă a Sciţiei

Sciţii nomazi După descrierea lui Herodot. sciţii propriu-zişi erau învederat nomazi. „Neavând nici oraşe, nici sate, nici zidiri, şi carul fiind singura lor locuinţă, transportându-şi casa lor ori unde le place, nenutrindu-se niciodată din productele plugului, ci numai din turmele lor, cum să nu fie ei neînvinşi şi pentru a zice astfel negăsiţi? Toate aceste foloase le trag şi de la ţara lor cea plană, şi mai găsesc şi în fluviile ce o parcurg, mijloace de apărare. Suprafaţa teritoriului cu totul şesă e îmbelşugată în păşuni şi izvoare, iar fluviile şi râurile sunt aşa de numeroase, rum sunt în Egipt …

Read More »

Băştinaşii din Australia

Unii dintre aborigenii Australiei menţin şi astăzi stilul de viaţă de vănători-culegători. Aborigenii, populaţia băştinaşă a Australiei, erau în număr de 750.000 în momentul venirii primilor europeni. Erau profund legaţi de natură, bărbaţii fiind vânători iar femeile culegătoare de plante. Soarta lor a fost asemănătoare cu a indienilor nord-americani. Privaţi de terenurile de vânătoare, afectaţi de noile boli aduse de europeni, corupţi de alcool, vânaţi şi omorâţi în interesul menţinerii păcii, aborigenii au suferit un declin tragic. În anul 1921 mai erau 60.479 băştinaşi în Australia. După al doilea război mondial situaţia aborigenilor s-a îmbunătăţit. Au obţinut cetăţenia, drept de …

Read More »