Tag Archives: Balade

Bogdan, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Bogdan, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Bogdan Lăpuşneanul cel cumplit Stă pe scaun poleit. Curtea-i plină de boieri, Vornici, hatmani, vistieri Ce se-nchină domnului Şi se tem de ura lui, Că ura lăpuşnănească E peire boierească. Iată, mări, că deodată Un luceafăr se arată Cu chip vesel şi domnesc Şi cu mersul voinicesc! Cine-i mândrul tinerel Care-i tras printr-un inel? E Bogdanul cel glumeţ Şi la luptă îndrăzneţ, Şi de carte cărturar, Şi de arc bun săgetar. El în sală-naintează Şi la domnu-ngenuchează, Apoi zice: „Mă rog …

Read More »

Bogatul şi săracul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Bogatul şi săracul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Bogatul şi săracul Frunzuliţă de dudău, La umbră, la făgădău, Beau săracul şi bogatul Beau stăpânul şi argatul. Iar bogatul se mândrea Şi-n glas mare poruncea: „Măi crâşmar, Măi făgădar! Adă-mi mie vin de un ban Ca să beu cu ist sărman.” Iar săracul că râdea Şi din gură poruncea: „Măi crâşmar, Măi făgădar! Adă-mi mie vin de-un zlot Să-l beu cu bogatul tot! „Măi sărace, sărăcilă, De ce vrei să-mi faci în silă? Nu-ţi pune punga cu mine, …

Read More »

Blăstemul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Blăstemul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Blăstemul Pe cel deal, pe cel colnic Trece-o pruncă ş-un voinic, Voinicelul haulind Şi pe murgul netezind, Iar pruncuţa suspinând Şi din guriţă zicând: „Ia-mă, bădiţă, călare, Că nu mai pot de picioare. Drumu-i greu şi grunţuros, Nu mai pot merge pe gios!” „Puiculiţă, chip frumos, Eu te-aş lua bucuros, Dar mi-e murgul sprintinel, În picioare subţirel. Murgu-i mic şi drumu-i greu, Abie duce trupul meu, Trupul cu păcatele, Mijlocul cu armele” „Nu ţi-e milă şi păcat! De la părinţi m-ai …

Read More »

Balaurul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Balaurul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Balaurul La mijlocul drumului, La puţul porumbului. Văzui floarea câmpului, Dar nu-i floarea câmpului, Şi-i chiar ochiul şearpelui, Şearpe lung cu solzii verzi, Nici să-l vezi, nici să-l visezi. Cel balaur din păcate Înghiţise giumătate Trup cu arme ferecate, Trupuşor de voinicel Ce striga mereu din el: „Sai, bădiţă ortomane, Că m-agiunge la ciolane! Sai, bădiţă, de mă scoate, Că m-apuc fiori de moarte!” Iată-n lungul drumului, La puţul porumbului, Că venea, mări, venea Pe balaur de-ntâlnea Un viteaz de ortoman …

Read More »

Badiul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Badiul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Badiul Pe luciul Dunărei, La scursurile gârlei, La cotitura mărei, Ian că se zărea plutind, Cu lopeţile vâslind, Cu pânzele fâlfâind, Un caic mare, bogat, Cu postav roş îmbrăcat, Pe-n afară zugrăvit Şi pe margini poleit. Da-n caic cine era? Era căpitan-paşa, Baş-agaua turcilor, Măcelarul frâncilor Cu cincizeci de brăileni Şi cincizeci de bosnieni, Brăileni din Brăila, Bosnieni din Bosnia. Ei, mări, cu toţi venea Şi pe mal se coborea În cel sat mare, serbesc, Giumătate românesc, La casele Badiului, Badiului …

Read More »

Constantin Brâncovanul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa la genul epic, specia literară baladă populară Constantin Brâncovanul este o baladă istorică, de factură populară, care relatează sfârşitul domnitorului român, rămas în memoria colectivă pentru demnitatea cu care s-a jertfit în numele credinţei sale. El a fost ucis de către turci, împreună cu fiii săi, în 1714. Titlul Titlul evidenţiază intenţia autorului anonim de a atrage atenţia asupra unei atitudini morale de excepţie întruchipate de domnitorul Constantin Brâncoveanu. Fiind o operă epică, întâlnim un narator, acţiune şi personaje, iar întâmplările sunt povestite într-o anumită succesiune, constituindu-se în momente ale subiectului. Expoziţiunea Expoziţiunea cuprinde numele personajului principal, Constantin Brâncovanul, …

Read More »

Frunză verde magheran…, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul liric, specia literară doină populară Primele producţii literare ale poporului român au fost create de autori anonimi şi transmise din generaţie în generaţie, de-a lungul veacurilor, pe cale orală. Conţinutul acestor prime creaţii literare româneşti a reflectat tradiţia şi mentalitatea poporului, sentimentele şi gândurile acestuia, exprimate într-un limbaj artistic specific, care a particularizat neamul românesc între celelalte popoare. Toate aceste creaţii alcătuiesc literatura populară română, una dintre componentele definitorii ale folclorului. De aceea, totalitatea poeziilor, baladelor, legendelor, basmelor sau poveştilor se mai numeşte şi folclor literar. Una dintre poeziile prin care românul exprimă cea mai variată …

Read More »

Monastirea Argeşului, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Povestire pe momentele subiectului şi motivele populare Monastire Argeşului este o baladă populară a cărei primă ediţie a fost publicată de Vasile Alecsandri în 1852 în volumul Poezii poporale. Balade (Cântece bătrâneşti) adunate şi îndreptate de Vasile Alecsandri. Structura baladei Monastirea Argeşului este alcătuită din cinci tablouri, în care se manifestă următoarele motive epice: motivul zidului părăsit, motivul surpării zidurilor, motivul visului şi al jurământului, motivul probelor, motivul femeii destinate zidirii – ca simbol al sacrificiului -, motivul zidirii sau al sacrificiului de sine, motivul conflictului feudal, motivul lui Icar şi motivul fântânii. Momentele subiectului Ca în orice operă epică, …

Read More »

Toma Alimoş, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Apartenenţa operei la genul epic, specia literară baladă populară Balada este o operă literară epică în versuri, inspirată de obicei din tradiţia istorică sau populară, în care se povesteşte o întâmplare neobişnuită, la care iau parte două sau mai multe personaje, prezentate de obicei în antiteză şi în care realul se împleteşte cu fabulosul. Baladele populare se mai numesc şi cântece bătrâneşti. Toma Alimoş, de Vasile Alecsandri, are toate însuşirile unui autentic cântec bătrânesc nepieritor prin valorile sale artistice, prin răspândirea la românii de pretutindeni, prin vechimea sa, când oamenii îşi făceau singuri dreptate, animaţi de simţul spontan al justiţiei, …

Read More »

Moartea lui Fulger, de George Coşbuc (comentariu literar, rezumat literar)

George Coşbuc este unul dintre poeţii reprezentativi pentru literatura Transilvaniei, a cărui originalitate constă în ilustrarea lumii satului ardelean, a unei realităţi istorice cu totul aparte în ceea ce priveşte lupta constantă şi îndelungată pentru libertate naţională. Atracţia pe care literatura folclorică a exercitat-o asupra poetului ardelean s-a concretizat prin creaţiile lirice cu subiecte preluate din poveştile şi legendele populare, Coşbuc intenţionând să scrie o epopee naţională: „M-a tot frământat ideea să scriu un ciclu de poeme cu subiecte luate din poveştile poporului şi să le leg astfel, ca să le dau unitate şi extindere de epopee”. Din acest ambiţios …

Read More »