Tag Archives: Balade

Jianul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Jianul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Jianul N-aţi auzit de-un Jian, De-un Jian, de un oltean, De un hoţ de căpitan Care îmbla pin păduri Cu doisprezece panduri, Cu ghiebe şi cu poturi? El ia miei de la ciobani, Armăsari de la mocani, Fără plată, fără bani! Şi pândeşte la strâmtori De despoaie negustori, Şi tot prinde la boieri De-i curăţă de averi! Toţi de dânsul că fugea, Toţi de el se jăluia La domnul, la Caragea. Domnul potiră-aduna, După hoţ el o mâna. Iar Jianu-nţelegând Cele …

Read More »

Iordachi al Lupului, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Iordachi al Lupului, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Iordachi al Lupului Gios, pe apa Prutului, În ţinutul Huşului, La casele Lupului Mers-au ura domnului! Mers-au ura şi lovit-au, Pe Iordachi prăpădit-au! El cu domnul se-nvrăjbea Şi călare pribegea Pe drumul Bugeacului, Scăparea pribeagului. Şi cu bine el sosea, Adăpost el îşi găsea La saraiul hanului, Cumnatul sultanului. Frunză verde măcieş. Mare groază-i sus, la Ieşi, De Iordachi c-a să vie Să aducă grea urgie De tătari cumpliţi grămadă Să le deie ţara-n pradă! Boierii se adunară De …

Read More »

Inelul şi năframa, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Inelul şi năframa, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Inelul şi năframa Fost-au, fost un crăişor Tinerel, mândru fecior, Cum e bradul codrilor Sus, pe vârful munţilor. De soţie şi-au luat O copilă din cel sat, Copilită româncuţă, Toţi vecinilor drăguţă; Cu chip dulce, luminos, Cu trup gingaş, mlădios, Cum e floarea câmpului În lumina soarelui. Iată lui că i-au sosit Carte mare de pornit La tabără de ieşit. El în suflet s-a mâhnit Şi din gură a grăit: „Draga mea, sufletul meu, Ţine tu inelul meu. Pune-l …

Read More »

Holera, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Holera, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Holera Gios, pe malul Prutului, La casele Vâlcului, Vâlcul bea, se veseleşte, Cu trei fete se-ndrăgeşte, De holeră nici gândeşte; Maică-sa grija-i ducea Şi cu lacrimi îi zicea: „Dragul mamei Vâlcule, Mândrule, voinicule! Tu tot bei şi veseleşti, De holeră nici gândeşti. Lasă-mi-te de beţie Şi de dalba veselie, Că holera-i chiar la Prut Şi chiar dincoace-au trecut!” Vâlcul ei se supunea, Patru boi la car punea Şi pe cal încăleca, Drumul la vale-apuca, Apuca-n călătorie Să facă negustorie. Când la …

Read More »

Ghemiş, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ghemiş, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Ghemiş Frunză verde de-aluniş, Tace cucul la răriş, La răriş, la cărpeniş, De frica celui Ghemiş, Că de-i mic şi ghemuit, Are faţa de-ngrozit, Şi de-i mare cât un ghem, Turcii toţi de el se tem. Cât a fost vara de mare, El a mas pe la coşare Cu vânăta cea frumoasă, Iapă scurtă şi vânoasă, Cu dungi negre pe spinare Şi scântei de foc în nare. Ea-i ogarcă pe sub foale, Cât aleargă, nu dămoale, Şi-i locustă săritoare… Unde-o vede, …

Read More »

Fata de birău, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Fata de birău, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Fata de birău „Fată de birău! Fă pe dorul meu.” „Ba, bădiţă, ba, Nu te-oi asculta, Că mă-i înşala Şi nu mă-i lua.” „Giur pe mândrul soare Ce sfârşit nu are! Că eu vreu să-mi fii Mamă la copii.” Fata-l asculta Şi mi-l săruta; Iar a doua zi, Când ea se trezi. Prinsă-a lacrima Ş-a se blăstema. Ea se tot bocea, El îi tot zicea: „Fată de birău, Şi de ţăran rău! Ce plângi la pârău? Rogi pe Dumnezeu …

Read More »

Fata cadiului, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Fata cadiului, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Fata cadiului La grădină, la cerdac Lui Hagi Baba-Novac Care poartă comanac, Lungă masă e întinsă Şi de oaspeţi mulţi cuprinsă. Dar la masă cine şede? Pe-mpregiur cine se vede? Şede bătrânul Novac Ce trăieşte-acum de-un veac, Cu cincizeci de finişori, Tinerei, mândri bujori, Şi cincizeci de finişoare, Tinerele garofioare. Toţi cu bine petrecea, Pe Novac îl fericea, Numai tânărul lovită, Copilaş de Novăciţă, Nici nu bea, nici nu mânca; De la inimă ofta. „Nepoţele hăi, lovită, Copilaş de Novăciţă, …

Read More »

Erculean, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Erculean, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Erculean Plecat-au în ziori Trei surori la flori. Sora cea mai mare S-a dus înspre mare, Sora cea mezină, Pe mal, în grădină, Sora cea mai mică Şi mai sălbatică S-a dus, mări, dus Pe Cerna în sus Iar în urma lor Mulţi voinici cu dor S-au luat cântând Ş-au venit plângând. Iată-un căpitan, Căpitan râmlean, Că mi se iveşte, Pe mal se opreşte, Cu Cerna grăieşte: „Neră limpezie, Stăi de-mi spune mie Despre trei surori Plecate din ziori.” ,.Sora cea …

Read More »

Doncilă, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Doncilă, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Doncilă Sub cel păr mare din sat Zace Donciul pe un pat; Nouă ani şi giumătate De când zace el pe spate! Pentru dânsul nu e vară, Nu e dulce primăvară, Ci numai viaţă amară! Pe de-o parte carnea-i cade, Pe de alta vermii-l roade, El se roagă tot mereu Să-l sloboadă Dumnezeu. Toată lumea l-au lăsat, Lumea toată l-au uitat, Numai soră-sa, Ancuţa, Anicuţa româncuţa, Luceafărul satului, Salba împăratului, Nici pe Donciu l-au lăsat, Nici pe Donciu l-au uitat, Nouă …

Read More »

Dolca, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Dolca, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Dolca Pe câmpul Tinechiei. Pe zarele câmpiei Răsărit-au florile O dată cu ziorile? N-au răsărit florile, Ş-au dus Costea oile De-au aşezat stânele Pe toate movilele. Azi e luni şi mâni e marţi, Pleacă Costea la Galaţi. Să ia sare La mioare, Şi bolovani La cârlani, Şi tărâţe La oiţe, Şi glugi mari La cei zărari, Şi opinci La cei voinici. Iară Costea cum mergea Cu Fulga se întâlnea, Fulga cel cu barba neagră Şi cu mintea neîntreagă, Necăjit şi obosit, …

Read More »