Tag Archives: Balade

Cântice bătrâneşti. Legende – Balade, de Vasile Alecsandri (comentarii literare, rezumate literare)

Cântice bătrâneşti. Legende – Balade, de Vasile Alecsandri, este un ciclu de poezii. Ciclul este alcătuit din următoarele poezii: Poezia poporală, Mioriţa, Năluca, Cucul şi turturica, Balaurul, Erculean, Blăstemul, Inelul şi năframa, Păunaşul codrilor, Soarele şi luna, Şoimul şi floarea fagului, Brumărelul, Ciuma, Bogatul şi săracul, Stejarul şi cornul, Călătorul, Fata de birău, Mândra din Muncel, Românii de sub malurile Dunărei, Muieruşca din Braşău, Dolca, Şalga, Mihu Copilul, Toma Alimoş, Român Grue Grozovanul, Codreanul, Vidra, Serb-Sărac, Doncilă, Chira, Rada, Badiul, Ghemiş, Vulcan, Corbac, Novac şi corbul, Fata cadiului, Mogoş vornicul, Bujor, Jianul, Tunsul, Movila lui Burcel, Ştefan-vodă şi şoimul, Cânticele …

Read More »

Zilele Babii, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Deşi în volumul Fântâna Blanduziei este datată „Mirceşti, 1882”, poezia Zilele Babii, de Vasile Alecsandri, este scrisă mai dinainte, aşa cum se indică la publicarea ei în revistă, în martie 1880. A fost publicată pentru prima oară în revista „Familia” nr. 1 din 1/15 ianuarie 1882. Numai această dată, şi e suficient ca să ne dăm seama că poezia nu putea fi scrisă în 1882. Poezia a fost reprodusă în volumul Fântâna Blanduziei. Vasile Alecsandri Zilele Babii Cât au fost iama de lungă Au ţinut soarele strâns Sub al ei cojoc încins, Crivăţul să nu-l ajungă, Nici să fie-n faţă …

Read More »

Vulcan, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Vulcan, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Vulcan La gura Siretului, Pin postul Sân-Petrului, Ian, mări, că s-a ivit Un caic lung, poleit, Cu postav verde-nvelit. Dar în el cine-mi era? Era Suliman aga, Cu cincizeci de ieniceri Care poartă-n brâu hamgeri. Ei venea încet, încet De la Dunărea-n Siret, Vadurile străbătând, Malurile cercetând De-un Vulcan, de-un căpitan, Duşmanul lui Soliman. Iată, mări, cum venea, Că pe-un mal se întâlnea Cu trei fete moldovence. Floricele dunărence, Vorbitoare, cântătoare Şi de pânzi înălbitoare. „Bună vremea la trei fete! De …

Read More »

Visul lui Tudor Vladimirescu, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Visul lui Tudor Vladimirescu, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Visul lui Tudor Vladimirescu „Tudor, Tudor, Tudorel, Dragul mamii voinicel! De când mama ţi-ai lăsat Şi olteni ţi-ai adunat Pe ciocoi să-i prinzi în gheară Şi s-alungi grecii din ţară, Mult la faţă te-ai schimbat Şi mi te-ai întunecat! Spune, maică, ce te doare, Că m-oi face vrăjitoare, De alean să te discânt, Să calci vesel pe pământ.” „Alei, maică! alei, dragă! Curând visul mi-l desleagă. Că ştii, maică? am visat Buzduganu-mi fărâmat! Sabia-mi cea bună, nouă, Am …

Read More »

Vidra, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Vidra, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Vidra Frunză verde peliniţă, Pe cel deal, pe cea colniţă, Primblă-mi-se-o cătăniţă Cu doi bani în punguliţă, Şi cu doi în buzunari, Cu doisprece lăutari, Şi cu doi, trei căluşei Încărcaţi de gălbinei. Iar cu dânsa se afla, Tot pe lună se primbla, Stoian Şoimul, popă vechi, Cu potcapul pe urechi, Ce s-au lăsat de popie Şi de sfânta leturghie De s-au dat în haiducie. El de mijloc o ţinea, Lângă peptu-i o strângea, Şi mereu o dismierda, Şi mereu o …

Read More »

Tunsul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Tunsul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Tunsul Vestea-n ţară a agiuns De un hoţ cu nume Tuns, Că pen codri a ieşit De şese-ntovărăşit, Toţi voinici, aleşi panduri, Oaspeţi ageri de păduri, Ce se port din crâng în crâng, Câţi îi văd, de el se plâng. Că nici unde nu gândeşti Cu dânsul te întâlneşti Şi-l auzi zicând cu bine: „De unde vii, măi creştine: Din ce sat, din ce oraş? Luat-ai la drum răvaş Să nu pătimeşti cevaş? Te giur cu pistolu-n pept, Spune mie tot …

Read More »

Tudora de la Târşor, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Tudora de la Târşor, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă, după cum arată însuşi poetul, în 1864, la Borzeşti. A fost publicată pentru prima oară în „Foaia Soţietăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina” nr. 11 din 1 noiembrie 1865, cu titlul Tudora din Târguşor (baladă). Poezia a fost reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Tudora de la Târşor Tudora de la Târşor La fereastra-i se iveşte Ca o floare de bujor Ce în soare străluceşte. Tudora de la Târşor Prin fereastra ei priveşte Pe Mihai învingător Care trece ş-o ocheşte. Tudora de la Târşor Cu …

Read More »

Ştefăniţă-vodă, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ştefăniţă-vodă, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Ştefăniţă-vodă Frunză verde meri creţeşti, În oraş în Bucureşti, L-ale case mari domneşti De se văd în Stoieneşti Mândră masă e întinsă Şi de mari boieri cuprinsă, Tot boieri de-a oştilor, Puterea domniilor Şi groaza duşmanilor. Iar în capăt cine şede? Ştefăniţă domn se vede. Dar nici bea, nici veseleşte, Ci cu ochii lung priveşte La copila Dihului, Sorioara Mihului, Mihului voinicului Din valea Cobiului. Că e mândră ca o floare, Şi de ochi farmecătoare. Şi de suflet iubitoare, Unde-o vede, …

Read More »

Ştefan-vodă şi şoimul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ştefan-vodă şi şoimul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Ştefan-vodă şi şoimul Ştefan Şoimule, şoimuţ uşor, Fă-te roată sus în zbor. Ce se vede la hotare De s-aude zgomot mare? Şoimul Ştefane! viteazul meu! Zău! de altul c-ar fi rău, Iar de tine mult e bine, Că tu eşti şoiman ca mine. De giur împregiurul tău Năvălesc duşmani mereu! Te calc ungurii făloşi Şi lifteni necredincioşi, Te calc hanii tătăreşti Şi urdiele turceşti! Ştefan Las’ să vie, las’ să vie, Să se deie pradă mie! Moartea-i paşte ca …

Read More »

Ştefan-vodă şi codrul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Balada Ştefan-vodă şi codrul, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă într-o primă formă probabil prin ianuarie 1869, când a redactat prima parte din romanul Dridri, în care se află versuri din această poezie. Publicată pentru prima oară, în cadrul bucăţii de proză Un episod din 1848, în revista „Convorbiri literare” nr. 4 din 15 aprilie 1869. Ea apare, de asemenea, în cadrul celui de al doilea capitol din romanul Dridri, şi în „Revista contimporană”, nr. 4 din 1 iunie 1873. Vasile Alecsandri Balada a fost reprodusă, într-o formă îmbogăţită, în ediţia 1875, vol. III. Ştefan-vodă şi codrul Ştefan-vodă rătăcit Intră-n …

Read More »