Tag Archives: B.P. Hasdeu – opera literară

Rapsodii gramaticale, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Rapsodii gramaticale. I. Genitivul femeiesc. II. Finalul -u, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Lumina” nr. 15 din 1863, Iaşi. Am păstrat pe i în cazurile necesare explicării pronunţiei şi pe -u în exemplele folosite de autor pentru opoziţiile de număr discutate în text. Regula aceasta este formulată aproape la fel în Gramatica Academici, I, 1963: „Genitivul şi dativul singular la substantivele feminine se formează adăugându-se articolul la forma nearticulată…: unei case – casei, unei grădini – grădinii…”; -i nu este „desininţă”, cum zice Hasdeu, ci chiar articol. El însuşi arată …

Read More »

O prentâmpinare, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

O prentâmpinare, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în ziarul „Din Moldova” nr. 8 din 1863, Iaşi. Am schimbat „pumnismele”: împurtanţă, înstrupciune, năciunar, leptură, carapter, reprezânta, elemânt, ocăşiune, cu formele ortografice pe care Hasdeu însuşi le-a adoptat ulterior: importanţă, instrucţiune, naţional, lectură, caracter, reprezintă, element, ocaziune; de asemenea, am înlocuit pe â prin ă fârâ = fără), pe iea prin ia (etimologica = etimologia), pe -ea după vocale prin ia (foaea = foaia). Andrei Pretorian reproşa lui Hasdeu că adoptase scrierea cu litere latine a revistei: „A protesta slovele la moldo-valahi este …

Read More »

Luca Stroici, părintele filologiei latino-române, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Luca Stroici, părintele filologiei latino-române, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în revista „Din Moldova”, nr. 4 din 1862, Iaşi, la rubrica „Glosologie” şi cu titlul Rugăciunea Domnului scrisă, româneşte cu litere latine în 1593 de cătră vel-logofătul moldovean Luca Stroici, anotată şi publicată la 1594 în Cracovia de cătră Stanislav Sarnicki. Textul propriu-zis al studiului, compus din trei părţi: I. Rugăciunea Domnului (Pacierz Woloski); II. Anotarea, care cuprinde explicaţia lui Sarnicki, în original şi în traducerea lui Hasdeu; III. Comentarul lui Hasdeu, organizat în şase subpuncte: 1. Notiţă bibliografică; 2. Viaţa …

Read More »

Cercări ortografice, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Cercări ortografice, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Foiţa de istorie şi literatură” nr. 5 iulie 1860, Iaşi. E folosit un alfabet de tranziţie (cu dominarea slovelor chirilice) şi o ortografie parţial latinizantă. Potrivit principiului ortografic susţinut în acest articol, diftongul oa e redat în toate situaţiile prin ua; în ediţia noastră am restabilit pe oa dat fiind că Hasdeu însuşi va renunţa foarte repede la ua. Deci am scris cu oa, nu cu ua, cuvintele: oarecare, bunoară, neînlăturăcioase, să poată, poate, cuprinzătoare, oare, comoară, doară (adv.), spanioală, toate (în ordinea …

Read More »

Pierit-au dacii?, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Pierit-au dacii?, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Foiţa de istorie şi literatură” nr. 2 din aprilie, nr. 3 din mai, nr. 4 din iunie şi nr. 5 din iulie 1860 la Iaşi. Textul este scris cu alfabet de tranziţie (predomină slovele chirilice) şi cu o ortografie tributară mai ales pumnismului. În transcrierea noastră am ţinut seamă de opţiunile ortografice ale lui Hasdeu din anii imediat următori. Astfel, am redat prin â pe i de după s, z, r în cuvinte ca: sân, văzând, zâmbi, râs, râu, strângând, strânsături. Scrierea cu …

Read More »

Câteva deduceri din „Glosarul lătiniei mijlocii” de Du Cange, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Câteva deduceri din „Glosarul lătiniei mijlocii” de Du Cange, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată cu alfabet de tranziţie în „Foiţa de istorie şi literatură”, Iaşi, nr. 1 din martie 1860. Charles Du Cange (1610-1688), autor al celebrei opere Glossarium mediae el infimae latinitatis, tipărită întâia oară la Paris în 1678 în trei volume; apoi a fost augmentată mereu cu material nou (cuvinte şi construcţii din documente de latină medievală) de către diferiţi autori; o ediţie exemplară, în zece volume, a dat L. Favre, la Niort, 1883-1888. B.P. Hasdeu În continuare, câteva …

Read More »

Răzvan şi Vidra, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Declarându-se discipol al lui Sofocle şi William Shakespeare, B.P. Hasdeu rămâne convins că „trecutul unui popor poate să învie numai într-o dramă istorică”, aşa că scrie piesa Răzvan şi Vidra, prima dramă istorică de factură romantică, în versuri, într-o viziune paşoptistă asupra trecutului, în spiritul ideilor de la „Dacia literară”. Piesa fost reprezentată în 1867 la Bucureşti, de către trupa lui Mihail Pascaly. Sursele de inspiraţie Sursele de inspiraţie ale dramei romantice Răzvan şi Vidra se află în Letopiseţul Ţării Moldovei al lui Miron Costin, în studiul lui Nicolae Bălcescu, Răzvan-Vodă, precum şi în folclorul românesc sau în operele culte …

Read More »

Bogdan Petriceicu Hasdeu

Bogdan Petriceicu Hasdeu (Haşdeu) (26 februarie 1838, Cristineşti, judeţul Hotin, Basarabia, azi Ucraina – 25 august 1907, Câmpina, judeţul Prahova) – poet, prozator, dramaturg, filolog, bibliolog, jurnalist, folclorist, filozof, orator, literat, economist, pedagog, editor de documente, întemeietor de reviste şi om politic. Descendent al unei familii de boieri a cărei origine pare să se situeze dincolo de secolul al XVI-lea, Hasdeu este nepot al lui Tadeu Hâjdeu (cărturar, poet de limbă polonă) şi fiu al Elisabetei (născută Dauksza) şi al lui Alexandru Hâjdeu. Tadeu, numele de botez, a fost schimbat mai târziu în Bogdan, iar adaosul Petriceicu voia să indice …

Read More »