Tag Archives: B.P. Hasdeu – opera literară

Originile agriculturei la români, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Originile agriculturei la români, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” din 1874. Ipoteza că românii s-au format ca popor mai ales în Oltenia, Banat şi în ţinutul Haţegului, susţinută consecvent de Hasdeu şi în Istoria critică a romanilor (1984), precum şi în Etymologicum Magnum Romaniae (vol. III, 1976), trebuie luată în sensul că în această zonă procesul romanizării a fost de intensitate maximă, populaţia indigenă fiind numeroasă. El insistă asupra Olteniei şi a regiunilor limitrofe acesteia considerând că în această arie geografică stăpânirea şi colonizarea romană au fost …

Read More »

„Cronicele României” de Kogălniceanu, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

„Cronicele României” de Kogălniceanu, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 31 din 15 septembrie 1872, de unde îl reproducem; reluat în „Românul” din 18-19 septembrie 1872. În acelaşi număr al „Columna lui Traian”, la paginile 269-273, este republicată şi prefaţa lui Kogălniceanu la noua ediţie, din 1872, a Cronicelor României. Reţinem aici din prefaţă fragmentul la care se referă articolul lui Hasdeu: ,,D.B. Hasdeu, ale cărui lucrări, merite şi aptitudine rară pentru istoria ţărei sum eu cel dintâi a le recunoaşte, în concluziunile sale critice asupra unei …

Read More »

Cetatea Neamţul, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Cetatea Neamţul, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Foaia Societăţii Românismul” nr. 7 din octombrie 1870; reprodus în „Columna lui Traian” nr. 59 din 7 decembrie 1870. Numele Neamţ e relativ frecvent în toponimia din partea de est a ţării (Iorgu Iordan, Toponimia românească, 1963). Despre colonizarea cavalerilor teutoni, Constantin C. Giurescu arată în Istoria românilor, că „regiunea Neamţului cu vechea ei cetate şi cu valea Bistriţei a fost iarăşi cu siguranţă locuită în vremea lui Dragoş”; în Istoria României, 1962, cetatea ar fi fost construită târziu, de Petru I, în …

Read More »

„Psalmul 77” din Coresi, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

„Psalmul 77” din Coresi, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Foaia Societăţii Românismul” nr. 2 din mai 1870. În citatele din Psaltire am eliminat pe -u (dar nu şi pe -u), am modificat pe i în ea în cazurile în care în limba de astăzi se rosteşte cu diftong: lege e redat prin legea, aceste prin acestea; am păstrat pe â, care, în transcrierea lui Hasdeu, poate avea altă valoare decât ă. Am păstrat punctuaţia la textul latinesc. La 1870, nu se cunoşteau încă tipăriturile făcute de Coresi înainte de 1577. …

Read More »

Psaltirea versificată a mitropolitului Dosoftei din 1673, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Fragmentele din Psaltirea versificată a mitropolitului Dosoftei din 1673, de B.P. Hasdeu, au fost publicate în numerele 44, 45, 49, 50, 54, 58 şi 61 din septembrie-decembrie 1870 ale „Columnei lui Traian”. Exemplarul de care vorbeşte Hasdeu că ar fi aparţinut chiar lui Dosoftei se află la Biblioteca Academiei Române, secţia „Carte veche”. B.P. Hasdeu Dosoftei Fragment Preţiosul exemplar pe care-l avem dinaintea ochilor este al Bibliotecei Naţionale din Bucureşti, după ce aparţinuse chiar metropolitului Dositeu, cu a cărui mână sunt făcute unele adause şi schimbări de versuri. Monastirea ortodoxă de la Uniow, unde s-a tipărit acest tezaur al vechei …

Read More »

Arhiv filologic. Spice pentru limba română, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Frânturile de texte excerptate din cele trei opere ale lui Varlaam şi Dosoftei au fost tipărite în „Columna lui Traian” din 1870, începând cu nr. 10, din 2 aprilie şi terminând cu nr. 61, din 21 decembrie. În numerele 54, 58 şi 61 ale revistei, denumirea rubricii, Arhiv filologic, este înlocuită cu Filologia. Titlul propriu-zis, Spice pentru limba română, a rămas neschimbat. În normele de transcriere folosite de Hasdeu pentru textele vechi am intervenit cu următoarele modificări: am eliminat pe -u final (l-am menţinut ca -u în diftongi descendenţi la finală: au, Dumnezeu, eu, sau etc.); am suprimat semnul scurtimii …

Read More »

Limba română şi dialectele italiene. Schiţă filologică de G.L. Frollo, 1869, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Limba română şi dialectele italiene. Schiţă filologică de G.L. Frollo, 1869, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Traian” nr. 80 din 11 noiembrie 1869, la rubrica „Bibliografie”. La titlu se adaugă că G.L. Frollo este „profesor la Gimnaziul Carol I din Brăila” şi că lucrarea acestuia apăruse la „Brăila, tip. I. Boerescu, 1869, in-8, pag. 28”. În 1875, G.L. Frollo era profesor la Liceul „Matei Basarab” din Bucureşti, iar în 1879, e numit profesor la catedra de limbi romanice a universităţii bucureştene. De altfel opusculul său, recenzat de Hasdeu, menţionat apoi …

Read More »

Un tezaur de tipo-xilografie română de pe la 1550, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Un tezaur de tipo-xilografie română de pe la 1550, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în revista „Traian” nr. 18 din 4 iunie, nr. 20 din 11 iunie, nr. 23 din 18 iunie şi nr. 27 din 29 iunie 1869. Studiul e republicat împreună cu articolul Unde s-a tipărit „Psaltirea” lui Coresi? în „Columna lui Traian” din mai 1876, sub titlul O pagină din istoria tiparului la români în secolului XVI. Deosebirile de la o variantă la alta sunt minime. Triod-Penticostarul slavonesc de la 1550, descris amănunţit de Hasdeu, este prezentat şi …

Read More »

Unde s-a tipărit „Psaltirea” lui Coresi?, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Unde s-a tipărit „Psaltirea” lui Coresi?, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Traian”, nr. 10 din 14 mai 1859. În variantă uşor simplificată, s-a republicat în „Columna lui Traian” din mai 1876. Textul românesc a fost editat pentru prima oară de B.P. Hasdeu, în 1881; el a reprodus textul în alfabet cirilic şi în transcriere cu litere latine. În 1976, Psaltirea a fost editată din nou, de către Stela Toma. Astăzi ştim că nu această Psaltire este prima tipăritură românească făcută de Coresi, ci Întrebare creştinească, din 1560, un catehism descoperit …

Read More »

Comentariul asupra titlului domnilor români: Iω, gospodar şi voievodă, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Comentariul asupra titlului domnilor români: Iω, gospodar şi voievodă, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Buciumul”, nr. 111 din 24 septembrie şi nr. 119 din 3 octombrie 1863, Bucureşti. În altă variantă, studiul fusese publicat mai devreme cu titlul Despre Iω în titlul domnilor români [ai] Moldo-Vlahiei şi ai Bulgariei şi subtitlul: Cercetare filologică şi diplomatică, în revista „România”, nr. 1 din 18 noiembrie, nr. 2 din 25 noiembrie, nr. 3 din 3 decembrie, nr. 4 din 9 decembrie 1858. În această variantă se reproduc fragmente din diverse hrisoave domneşti din …

Read More »