Tag Archives: B.P. Hasdeu – opera literară

Post-scriptum despre D. Cihac, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Post-scriptum despre D. Cihac este unul dintre cele mai interesante studii ale lui B.P. Hasdeu, un studiu clasic de teorie generală cu aplicaţie la cercetarea etimologică românească, în afara principiilor metodologice ale cercetării, articolul cuprinde, într-o viziune generală, sursele etimologiei româneşti; el este, totodată, o sinteză a cercetărilor lui Hasdeu asupra vocabularului autohton al limbii române. De fapt, acest articol reprezintă răspunsul marelui învăţat la critica pe care i-o face Cihac asupra etimologiilor. Articolul lui Cihac, cu titlul Câteva cercetări etimologice ale d-lui Hasdeu, s-a publicat în „Convorbiri literare”, nr. 9 din 1 decembrie 1875. Sunt discutate etimologiile lui Hasdeu …

Read More »

Studii de lingvistică şi filologie, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Opera publicistică a lui B.P. Hasdeu îmbrăţişează o mare diversitate de domenii: literatură (poezie, proză, teatru, critică, teorie şi istorie literară), filologic şi lingvistică, folcloristică, etnografie, istorie (inclusiv documente româneşti sau străine atingătoare de istoria românilor), drept, economie politică, filozofie, învăţământ, politică. Contingenţele mari care există între ştiinţele sociale de care s-a ocupat Hasdeu se reflectă bine în opera sa: un studiu de lingvistică, de exemplu, poate fi, în acelaşi timp, şi de istorie, de folcloristică etc. Indiferent de materia pe care o tratează, mirele învăţat face mereu apel la datele reale ale limbii. El creează întrepătrunderi mari şi în …

Read More »

Fragmente pentru istoria limbei române. Elemente dacice. I. Ghiuj. Cu post-scriptum despre d. Cihac şi Apendice despre d. Emile Picot, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Studiul despre ghiuj, cu titlul Fragmente pentru istoria limbei române. Ghiuj (este şi în Post-scriptum despre d. Cihac), a fost publicat în „Alegătorul liber” nr. 127 din 3 decembrie, nr. 128 din 5 decembrie, nr. 130 din 10 decembrie, nr. 132 din 15 decembrie, nr. 135 din 22 decembrie şi nr. 136 din 24 decembrie 1875, precedat de următoarea notă: „Domnilor redactori, pe când am ţinut la Facultatea de Litere din Bucureşti cursul meu gratuit de filologie comparativă, supres mai deunăzi, într-un paroxism de logică, de către mintosul ministru actual al Instrucţiunei Publice, schiţasem pentru a-mi servi în prelegeri mai …

Read More »

Principii de filologie comparativă ario-europee, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Volumul Principii de filologie comparativă ario-europee, de B.P. Hasdeu, conţine materia cursului liber de lingvistică indo-europeană pe care savantul îl deschide la Universitate în seara de luni 14 octombrie 1874. Deschiderea cursului fusese aprobată de Titu Maiorescu, pe atunci ministru al învăţământului. În „Columna lui Traian” nr. 7 din 1874, se face publicitate acestui eveniment din istoria Universităţii noastre: „Luni, 14 octombre, la ora 7 seara, în localul Universităţii, d. B.P. Hasdeu deschide la Facultatea de Litere, după invitaţiunea on[or.] Minister al Instrucţiunii Publice, cursul de filologie comparată, îmbrăţişând limbele sanscrită, zendică, armeană, elenă, latină, albaneză, celtică, germană, slavică şi …

Read More »

Răspunsul meu advocatului d-lui T. Maiorescu, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Răspunsul meu advocatului d-lui T. Maiorescu, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 3 din 1875, reprodus din ziarul „Românul”, nr. din 15 aprilie al aceluiaşi an, aşa cum se precizează şi în Apendice la „Răspunsul meu advocatului domnului T. Maiorescu” din „Columna lui Traian” nr. 3 din 1875. „Advocatul d-lui Maiorescu” este Vasile Burlă, autor al articolului Un exemplu de cunoştinţa filologiei comparative a d-lui B.P. Hasdeu, „Convorbiri literare”, nr. 1 din 1 aprilie 1875, o întâmpinare la paginile lui Hasdeu intitulate Câteva întrebări d-lui T. Maiorescu. …

Read More »

Zimbrul în Dacia, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Zimbrul în Dacia, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 2 din 1875. Am înlocuit forma zâmbru prin zimbru (şi în citatul din Psaltirea în versuri a lui Dosoftei); zimbru > zimbru, cu t > i după pl. zimbri, ci. Buor, bour descinde din lat. bubalus; varianta bor nu s-a produs (ca în cazul lui nor, nuor, nour < nubilum) din cauză că „evoluţiunea fonetică a acestui cuvânt s-a oprit odată cu dispariţiunea animalului din ţările noastre” (Dicţionarul etomologic al limbii române, nr. 172); în aceeaşi sursă însă, …

Read More »

Câteva întrebări d-lui T. Maiorescu, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Câteva întrebări d-lui T. Maiorescu, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 1 şi 2 din 1875; reprodus în „Românul” din 19 februarie 1875; redăm textul din „Columna”. Faţă de Mihai Eminescu, Hasdeu a avut o atitudine inconsecventă. În unul din numerele pe 1870 ale „Columnei” reproduce poezia Noaptea, subliniind cu maliţie unele epitete pe care le consideră lipsite de valoare artistică. La moartea marelui poet însă, acelaşi Hasdeu scrie un necrolog de remarcabilă obiectivitate, din care reproducem un scurt fragment: „Eminescu a lăsat multe versuri admirabile, însă …

Read More »

Studii gramaticale asupra limbei dacilor. Genitiv şi dativ, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Studii gramaticale asupra limbei dacilor. Genitiv şi dativ, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 6 din 1874. Normele ortografice nu diferă de cele din Istoria critică a românilor. În afară de Miklosich, Schuchardt şi Hasdeu, ipoteza că omonimia genitiv-dativ e un fapt de substrat în limbile balcanice a fost susţinută, între alţii, de Kr. Sandfeld, Linguistique balkanique. Problèmes et résultats, Paris, 1930. După învăţatul danez, în greacă s-ar fi impus genitivul asupra dativului, pe când în română, albaneză şi bulgară, invers, dativul a devenit şi genitiv. Dat …

Read More »

Originile păstoriei la români. Studiu de filologie comparată, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Originile păstoriei la români. Studiu de filologie comparată, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 5, 6, 7 şi 9 din 1874. Studiul pare neterminat. În textul original, titlul e formulat astfel: Originile păstoriei la români / Elemente dacice: / cioban – baci – stână – urdă – brânză / Studiu de filologie comparată, după care urmează citatul din Iliada. În 1869, deci cu cinci ani în urma publicării acestui studiu, fusese respinsă candidatura lui Hasdeu la Academia Română; el devine însă membru al acesteia în 1877. În …

Read More »

Originile viniculturei la români, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Originile viniculturei la români, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 4 din 1874. Conferă Dicţionarul limbii române, s. auă, unde se dă un citat cu auă din Psaltirea Scheiană (fapt relevat încă de Hasdeu în Etymologicum Magnum Romaniae). Termenul e cunoscut şi astăzi în sudul Olteniei şi prin Teleorman, cum avea să arate tot Hasdeu. În Curente din bătrâni el propune o etimologie acceptabilă: lat. uva > rom. oaă > oauă > auă. În aromână este forma auă, cu a protetic, ceea ce a făcut pe unii …

Read More »