Tag Archives: B.P. Hasdeu – opera literară

Laletica sau fiziologia sonurilor, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Laletica sau fiziologia sonurilor, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 2 din februarie, nr. 3 din martie, nr. 4-5 din aprilie-mai 1882, în secţiunea Studii de ştiinţa limbei. Termenul laletică, pentru denumirea fiziologiei sunetelor, are la origine „a vorbi, a spune”, „care vorbeşte uşor, vorbăreţ”; era întrebuinţat de învăţaţii germani (germ. Laletik), de exemplu de C.L. Merkel, citat şi de Hasdeu. Termenul acesta nu s-a impus, după cum nu s-au impus nici glotică, tonică, alfabetică; fonetică şi fonologie (ultimul îi era cunoscut lui Hasdeu din studiile lui …

Read More »

Un nou punct de vedere asupra ramificaţiilor gramaticei comparative, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Un nou punct de vedere asupra ramificaţiilor gramaticei comparative, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 1 din ianuarie 1882, în secţiunea Studii de ştiinţa limbei. Cele şapte subdiviziuni ale „gioticei”: fonologia, morfologia, ideologia (= semantica), sintaxa; lexiologia (termenul s-a impus sub forma lexicologie), noematologia şi onomatologia (primele patru, după Aug. Schleicher, celelalte trei, adause de B.P. Hasdeu), discutate în acest studiu, dovedesc că marele nostru învăţat era integrat în curentul general al lingvisticii europene privind fixarea cadrelor teoretice şi metodologice ale cercetării limbii. B.P. Hasdeu Pentru lingvistica …

Read More »

Alecsandri-linguist, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Alecsandri-linguist, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” din februarie 1877. Sextil Puşcariu, Limba română, II, Rostirea, 1959, crede că ,,vultur… stă în loc de vulture şi vine din lat. vulturem, iar al doilea [vultur] derivă din lat. vulturius”; acelaşi etimon pentru var. vultur e dat de Cihac; nu este exclusă nici părerea lui Hasdeu că ambele variante accentuate ar descinde din lat. vulturius, iar deplasarea pe prima silabă a accentului ar fi un fapt propriu graiului moldovenesc (comp. munt. bolnav, mold. bolnav etc.). Hasdeu tratează laolaltă fenomenul rotacismului …

Read More »

Cochii-vechi, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Cochii-vechi, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată cu subtitlul Notiţă lingvistică în „Columna lui Traian” din noiembrie 1876. Episcopul Melchisedec (1832-1892), membru al Academiei Române din 1870, autor a numeroase lucrări de istorie, citate adesea de Hasdeu: Cronica Huşilor şi a Episcopiei cu asemine numire, 1869; Cronica Romanului şi a Episcopiei de Roman, I-II, 1874-1875; Viaţa şi serurile lui Grigorie Ţamblac, 1884 etc. În Dicţionarul limbii române sunt date câteva citate şi informaţii privind circulaţia termenului şi în zonele Transilvaniei. În acelaşi dicţionar se reproduce etimologia dată de Hasdeu dar cu trimitere …

Read More »

Fărtat, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Fărtat, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” din octombrie 1876, cu subtitlul Notiţă linguistică. Am lăsat neschimbat fonetismul fărtat, deşi se pare că astăzi circula mai frecvent varianta fârtat. Judecată se explică din lat. judicata (clas. judicatura ,,la chose jugée, jugement, opinión”, conferă Dicţionarul etomologic al limbii române, nr. 911), ca şi alb. gjykate. Fârtat există şi în aromână şi meglenoromână. B.P. Hasdeu Etimologia propusă de Hasdeu e acceptată întocmai în Dicţionarul limbii române, dar e pusă pe seama lui Schuchardt, în „Zeitschrift fur romanische Philologie”, 1876; învăţatul …

Read More »

Baudouin de Courtenay şi dialectul slavo-turanic din Italia. Cum s-au introdus elementele slavice în limba română?, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Baudouin de Courtenay şi dialectul slavo-turanic din Italia. Cum s-au introdus elementele slavice în limba română?, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 10 din octombrie 1876, de unde îl reproducem (şi extras, 18 pagini). Jan Ignacy Niecislaw Baudouin de Courtenay (1845-1929), lingvist rus de origine polonă (de fapt, descindea dintr-o veche familie franceză stabilită în Polonia), este creatorul aşa-numitei şcoli lingvistice de la Kazan. A fost profesor la mai multe universităţi din Rusia şi Polonia, unul dintre cei mai mari lingvişti ai vremii, creator, alături de Ferdinand …

Read More »

Botanica poporană română. Simeon Mangiucă: de însemnătatea botanicei româneşti, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Botanica poporană română. Simeon Mangiucă: de însemnătatea botanicei româneşti, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” din august 1876, cu indicaţia: „În «Familia» din Pesta, 1874, nr. 43 – 49” şi cu adausul: „recensiune”. Simeon Mangiucă (1831-1890), om de cultură din Banat, a cules folclor, a publicat numeroase lucrări de etnografie şi folclor, a interpretat datini şi obiceiuri româneşti (înclinând spre ideea conservării la noi a mitologiei antice latine). Mangiucă a făcut cercetări de folclor comparat; are şi unele lucrări de istorie şi lingvistică. Hasdeu foloseşte mereu materialul folcloric …

Read More »

Iarăşi d. Cihac! Câteva precepte pentru începători în lingvistică, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Iarăşi d. Cihac! Câteva precepte pentru începători în lingvistică, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 4 din aprilie 1876. Alături de Post-scriptum despre d. Cihac, acest articol este de importanţă teoretică excepţională. Dincolo de caracterul polemic, el conţine adevăruri generale indispensabile pentru metodologia cercetării lingvistice. B.P. Hasdeu După Dicţionarul limbii române, mălai însemnează „mei”, „boabe de mei”, „făină, de mei”, (reg. „porumb, făină de porumb”, „turtă de mei sau de porumb”; sensul „pâine” nu există, deci Hasdeu avea dreptate. Rom. ţol este de origine neogreacă. Hasdeu explica …

Read More »

Ghiob, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Ghiob, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 3 din martie 1876, şi în volum separat, Bucureşti, 1876. Titlul complet al studiului este: Fragmente / pentru / istoria limbei române. / Elemente dacice. / II. / Ghiob / bulgarul hubav; serbul ubav; persianul khub; sanscritul svabha; latinul sibus, subidus; irlandezul sab; germanul swabe. / Cu un Apendice despre ghiuj şi vâj. După titlu, se dă un citat din G. Curtius, însoţit de traducerea românească: ,,Die Sprache gibt selten etwas, was sie einmal gehabt hat, vollig auf…” (Limba rareori …

Read More »

Răspunsul meu d-lui Emile Picot, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Răspunsul meu d-lui Emile Picot, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic. În pagina redactată de Picot asupra lingvisticii şi filologiei româneşti sunt menţionate, cu câteva note critice, următoarele lucrări: Dicţionarul lui Lauriau şi Massim (sever criticat). Itinerarul în Istria şi Vocabularul istriano-român ale lui Ioan Maiorescu, publicate postum de fiul său, Titu Maiorescu, un volum de Critice de Titu Maiorescu (în care figurează şi studiul Despre scrierea limbei române), câteva lucrări de folclor şi mitologie datorate lui S. Fl. Marian şi G. Dem. Teodorescu; la urmă e dată şi nota despre Istoria critică a românilor. B.P. Hasdeu Fragment „Convorbirile …

Read More »