Tag Archives: Axinte Uricariul – biografie

Axinte Uricariul

Axinte Uricariul (circa 1670, Scânteia, judeţul Iaşi – circa 1733) – cronicar şi copist. De condiţie socială modestă, la început vătaf de sat, Axinte Uricariul ajunge în 1702 pisar de cancelarie, iar în 1707, uricar la Logofeţie, primind după un an şi diferite însărcinări de hotărnicii. Şi-a spus Uricariul după funcţia pe care a îndeplinit-o. Cunoştea limbile slavonă, greacă, latină şi, probabil, turcă. Din 1710, la porunca domnitorului Nicolae Mavrocordat, Axinte Uricariul transcrie letopiseţele lui Grigore Ureche, Miron Costin şi Nicolae Costin. În letopiseţul anonim dintre 1661 şi 1709, intervine cu modificări şi adăugări de pasaje. Se pare că mai …

Read More »